Kateket og menighetspedagog

Visste du at kirken også driver med undervisning og pedagogisk arbeid? Dette arbeidet er det kateketen eller menighetspedagogen som er ansvarlig for.

En kateket eller menighetspedagog skal utvikle og ha på plass det pedagogiske arbeidet sammen med andre ansatte i menigheten. Kateketen eller menighetspedagogen jobber ofte tett opp mot barn og unge og er ansvarlig for trosopplæring, konfirmasjonsundervisning og annet ungdomsarbeid. Som kateket eller menighetspedagog er du med på å skape gode møtesteder, relasjoner og et godt fellesskap for unge i kirken. Du driver ikke arbeidet alene. Kateketen eller menighetspedagogen jobber også aktivt med å rekruttere og veilede andre frivillige medarbeidere, og sørger for at ungdomsledere og andre får opplæringen de trenger.

I gudstjenesten deltar du aktivt og legger til rette for at barn og unge også blir engasjert. Kateketer har også en særlig liturgisk tjeneste i kraft av å være vigslet. Kateketen eller menighetspedagoger driver også med undervisning av voksne. 

Skap godt samarbeid i lokalmiljøet

Skal barnehager eller skoler for eksempel delta på gudstjenester i forbindelse med påske eller jul, er det ofte kateketen som har hovedansvar for gjennomføringen av dette. Menighetspedagogen har også ofte medansvar for kirkens samarbeid med barnehager og skoler. Kateketen eller menighetspedagogen kan også samarbeide med andre i lokalmiljøet som jobber med barn og unge.

En kateket eller menighetspedagog jobber som oftest i en menighet, men kan også jobbe på skole, folkehøgskole, i forskjellige kristne organisasjoner eller drive med misjonsarbeid.

Det vigsles til kateket i Den norske kirke. Det er ikke vigslingskrav til stillingen som menighetspedagog.

Kvinnelig kateket

(Foto: Jarle Hagen Studio)