Alltid i tjeneste, sier presten

Mange drømmer om en jobb som er ferdig når arbeidsdagen er over. Men Morten Holmqvist ser ikke på det å ta med seg jobben hjem som noe negativt.

Morten prest kvadrat.jpg

- Som prest møter du mennesker i alle ulike faser av livet. Du får følge mennesker fra det som kan være så flott og fint i starten på livet, til det som kan være dramatisk og trist ved dødsbud og kriser. Det er noe ved dette mangfoldige som gjør prestejobben så meningsfull, sier Morten Holmqvist.

Fikk jobb i lokalmenigheten
Den tidligere Subchurch-pastoren begynte først på teologistudiet, deretter meldte han seg inn i Den norske kirke. Men etter endt presteutdanning, ble han værende på MF vitenskapelig høyskole som lærer og forsker i femten år. Det var ikke før det ble utlyst en prestestilling i menigheten som Holmqvist og familien er aktive i, at han etter mange runder med grubling og bønn søkte prestejobb. Holmqvist fikk jobben og angrer ikke.

- Jeg har stortrivdes som prest fra dag én, sier han.

Mangfoldig
Jobben som prest beskriver Holmqvist selv som variert, relasjonell og «hands on».
- I dag skal jeg møte en konfirmant for en samtale, deretter er det lunsj med en sorggruppe og i kveld er det samling med konfirmantene. Innimellom dette skal jeg møte noen tweens. Andre dager er det supermandag, gudstjenester, gravferder. Noen ganger løfter du stoler og koker kaffe, for så i neste øyeblikk å måtte kaste deg rundt og være klar for en samtale om det vanskelige i livet. Dette mangfoldige synes jeg er spennende, sier Holmqvist.

Jobbe med bibeltekster
Noen kan se på det å ha med seg jobben hjem som noe negativt, men Holmqvist ser annerledes på det. 
- Som student jobbet jeg som stuer på Gardermoen. Når jeg var ferdig med arbeidsdagen der, så var jeg ferdig for dagen. Jeg tok ikke jobben med meg hjem. Men det å være prest er en livsstil. Jeg er på mange måter ikke ferdig med arbeidet når jeg etter arbeidsdagen går på butikken og møter mennesker. Og det synes jeg er fint, sier Holmqvist.

- Hvis du hadde sluttet i jobben, hva i prestejobben tror du at du ikke hadde funnet igjen et annet sted? 

- Menneskemøtene og forkynnelsen. Jeg møtte mange mennesker da jeg jobbet i akademia også, men som prest kommer du tettere på mennesker i ulike faser av livet. I tillegg hadde jeg nok savnet det å kunne jobbe med å fortolke evangeliet. Å prøve å koble et gammelt budskap til gode nyheter for mennesker i dag, det er unikt ved jobben, sier Holmqvist.

Morten Holmquists topp tre grunner til å jobbe som prest i kirka:
- Å være prest er veldig relasjonelt. Du møter mennesker i alle ulike faser i livet.
- Som prest får du peke på Jesus og forkynne evangeliet.
- Det er en jobb med stor variasjon i arbeidsoppgaver.

- Det beste med være prest er at du får en jobb som er variert, relasjonell og «hands on». - Morten Holmqvist