Hvordan bli prest?

Hovedveien til å bli prest er å ta profesjonsstudiet i teologi.

Profesjonsstudium i teologi tar normalt seks år og inneholder 360 studiepoeng. Den praktisk-teologiske utdanningen er innlemmet i studiet. 

Annen relevant kompetanse

Det er også mulig å bli prest gjennom alternativ kompetanse. Du må være fylt 35 år ved ordinasjon, ha en mastergrad og til sammen 120 studiepoeng teologiske fag. Minst 30 av studiepoengene må være på masternivå. I tillegg kommer praktisk-teologisk utdanning, 60 studiepoeng. Fra høsten 2022 vil det finnes et undervisningstilbud om en erfaringsbasert master i teologi som er tilpasset de nye kravene til alternativ kompetanse.