Hobbyen ble karriere for kantoren

Da pianolæreren spurte tenåringen Bjørg om hun ville være organistvikar, forsto hun for første gang at hobbyen hennes kunne være et yrke.

Bjørg kantor kvadrat.jpg

Å kunne drive med musikk på fulltid og samtidig jobbe i kirka, det var noe som trakk Bjørg mot Norges musikkhøgskole i Oslo og studier i kirkemusikk. Da hadde hun allerede jobbet lenge som organistvikar.

Behov for mange musikkuttrykk i kirka
- Det jeg gleder meg aller mest til i løpet av en arbeidsuke, er møtene med mennesker. Både gode kollegaer, andre musikere jeg samarbeider med, barna i koret eller de som deltar på gudstjenester, sier Bjørg Trondsen Bang. I fjorten år har hun jobbet som organist i Sandar menighet i Sandefjord.

Som musiker gir organistyrket en unik mulighet til å få jobbe med mange musikalske sjangre.
- Det er både rom og behov for mange musikkuttrykk i kirka og jeg får jobbet allsidig som musiker her. I kirka får du jobbet bredt med flere musikkformer, men det å jobbe som organist er nok helst for dem som har tangenter som hovedinstrument, sier hun.

Startet to barnekor
Noe av det fineste Bang har vært med på som organist, er å starte to barnekor i menigheten. Hun gleder seg alltid litt ekstra til de gudstjenestene hvor barnekorene deltar. Å starte barnekor er noe av det Bang har valgt å gjøre som organist.
- Det er mye du ikke må i dette yrket, men det er mye du kan velge å gjøre. Nettopp dette gjør yrket veldig variert. Som musikalsk ansvarlig i menigheten, spiller du på mange seremonier, men du kan også dirigere kor, spille i band og jobbe med konserter. Det er stort rom for å være med og skape nytt ut fra talent og interesse, forklarer Bang.

Bang sier at innimellom konfirmasjonstur, sorgkvelder, øving, samarbeid med frivillige og gudstjenestearbeid, er det også godt å ha noen dager på kontoret med administrasjonsarbeid.

Fleksibelt
- Å jobbe som organist gir deg mye fleksibilitet, både i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid. Du må være klar for å jobbe en del i helger og på helligdager, de dagene hvor mange andre har fri. Samtidig er hverdagene og ukedagene ofte mer fleksible. I småbarnsfasen har jeg opplevd dette som veldig fint, sier Bang.

Bjørg Trondsen Bang var bare 12 år da hun begynte å spille på møter i menigheten og ble pianist i et ungdomskor. Hun har alltid vært glad i musikk.
- Som voksen hadde jeg lyst til å jobbe med musikk, og jeg opplevde det å bli organist som et trygt yrkesvalg. Jeg kunne vikariere som organist gjennom hele studietiden, og jeg har alltid visst at det var mulig for meg å få jobb som organist. Som utøvende musiker er det å være organist et trygt valg, sier Bjørg Trondsen Bang.

Bjørg Trondsen Bang topp tre grunner til å jobbe som kantor i kirka:
- Fleksibilitet.
- En trygt yrke, du kan regne med å få jobb etter endt utdanning.
- Du får brukt mye av deg selv.

- Et stort pluss ved å være kirkemusiker, er at du får være utøvende musiker et sted hvor det både er behov og rom for mange musikksjangere. - Bjørg Trondsen Bang