Hvordan bli kantor?

Har du lyst til å bli kantor, er utdanningskravet en fireårig bachelor i utøvende kirkemusikk.

Du kan alternativt ta en treårig bachelor i kirkemusikk, i tillegg til 60 studiepoeng i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni. Har du annen fireårig musikkutdanning på bachelornivå, kan du også ta et påbyggingsår i kirkemusikk som gir deg kompetanse i liturgikk og hymnologi, orgelspill og korledelse.

Kvalifiseringsmidler 

Om du er ansatt som organist og ønsker å kvalifisere deg til kantor, kan arbeidsgiver søke om kvalifiseringsmidler for å tilrettelegge så du kan studere ved siden av jobb dersom dette kan oppnås på inntil fire år.