Konkret omsorg for diakonen

Det hadde gjort en stor forskjell i lokalsamfunnet vårt om kirka ikke var der, sier diakon Tonje Vilberg Bjerkreim. Hun kan ikke tenke seg å bytte ut en jobb som betyr så mye for så mange.

Tonje diakon kvadrat.jpg

- Jeg kan være stressa og ha dårlig tid før samlingen starter, men etterpå går jeg oppglødd hjem. Her kan jeg være meg selv. Det er mye humor, omsorg og ekte følelser. Jeg får så mye av å være her, sier diakonen i Gjesdal og Ålgård.

Samlingen hun prater om, er en klubb for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bjerkreim bruker varme ord også når hun forteller om kafé for flyktninger og middag for mennesker som strever med rus.

- Det er fint å få følge mennesker et stykke på livsveien. Noen av dem jeg møter gjennom jobben som diakon kan stå overfor store utfordringer. Da føles det meningsfullt å få gå sammen med dem. Mitt bidrag er å trøste, gi nytt mot og peke på at de ikke går alene, men at både mennesker og Jesus går sammen med dem.

Variert omsorgsarbeid
Tonje Vilberg Bjerkreim vokste opp på Dombås og Hamar. Hennes far var diakon, og hjemmet deres var preget av omsorg og gjestfrihet.
- Det å få arbeide med noe som både handlet om omsorgsarbeid og å jobbe i kirka, det var noe jeg ble tiltrukket av, sier Bjerkreim.

- Hva gleder du deg aller mest til i løpet av en arbeidsuke?
- Det er så mange ting! Klubbene vi har for mennesker med funksjonsnedsettelser er alltid et høydepunkt. Der handler det om å møte hverandre, le sammen, ha et meningsfullt fellesskap i kirka og deretter mat og samtale etterpå. Det er mye humor, omsorg og ekte følelser når vi møtes. Hver uke har vi også kafe med flyktninger der det er flyktningene selv som har ansvaret. Det er fint å få mulighetene til å bli godt kjent over tid.  I Norge har vi ikke den samme kulturen for å gå ut av hjemmet vårt og bli kjent med andre, slik det er i en del andre kulturer. Da er det viktig med gode møteplasser, som Global kafé. I tillegg gleder jeg meg alltid til fredagskafe for mennesker som har utfordringer knyttet til rus. Her lager vi god middag og dessert, og så sitter vi sammen og prater. Disse fredagene møter jeg flotte folk som jeg har blitt glad i. Det betyr mye med et godt måltidsfellesskap før vi går inn i det som for mange kan bli en strevsom helg.

Samarbeid
Bjerkreim kunne ikke tenkt seg å bytte jobb.
- Skulle jeg byttet jobb? Nei, det er så mye fint og utadrettet som skjer gjennom menigheten, og det er godt å få være en del av det. Samarbeidet med de frivillige er så flott, og i tillegg samarbeider vi med flere instanser utenfor kirka. Det er givende å jobbe sammen i lokalsamfunnet for å lette menneskers hverdag, sier Bjerkreim.

Tonje Vilberg Bjerkreim topp tre grunner til å jobbe som diakon i kirka:
- Det er en veldig meningsfull jobb som knytter sammen liv og tro.
- Er du glad i å omgås mennesker, gir en jobb i kirka mange muligheter til fine menneskemøter.
- Jeg får være med å forme arbeidet utfra min personlighet.

- Et stort pluss ved jobben min som diakon er at jeg har en veldig fleksibel og variert arbeidshverdag med meningsfulle øyeblikk hver eneste dag. - Tonje Vilberg Bjerkreim