Korleis bli diakon?

For å bli diakon må du ha ein mastergrad som bygger på ein bachelorgrad innanfor pedagogikk, helsefag, sosialfag praktisk-teologiske fag eller samfunnsfag og i eller utenfor bachelorgraden har vore gjennom rettleia praksis.

Dersom du ikkje har rettleia praksis i bachelorgraden, kan du erstatte han med relevant arbeidserfaring. I eller i tillegg til mastergraden må du ha minst 30 studiepoeng kristendomskunnskap og praktisk-teologisk utdanning med hovudvekt på diakoni, 30 studiepoeng. Her inngår også rettleia praksis som diakon.