Gravferd

Kjære pårørende!

Dersom du ønsker å snakke med noen i forbindelse med dødsfall, kan du ta kontakt med våre menighetens prester (for begravelse som skal skje i menigheten).

Diakonen i Strindheim menighet er kontaktperson for sorggrupper, hvor de som har opplevd dødsfall blant sine nærmeste får møte andre i samme situasjon, for å snakke om sorgen, og sette ord på den.

Strindheim kirke har ikke egen kirkegård, for dere som bor i Strindheim menighet benyttes Lademoen kirkegård til begravelse og Moholt kirkegård til urnenedsettelse hvis dere velger kremasjon.

Ta kontakt med begravelsesbyrå i Trondheim, som sammen med Kirkelig fellesråd i Trondheim koordinerer begravelse med prest, organist og lokale.