Barn og unge

Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer Berg menighet til trosopplæring for barn og unge.