Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre

Konfirmasjon er en gammel tradisjon som ikke handler om hva du skal prestere, men som handler om hva Gud har prestert for deg. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om troen og livet. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Du får vokse som menneske og bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor er det mulig å la seg døpe i løpet av konfirmasjonstiden.

Sitat

"For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp."

Jeremia kapitel 20, vers 11