Dåp

Fra generasjon til generasjon har vi båret barna til dåpen. Gjennom dåpen blir vi en del av et felleskap og en tradisjon som strekker seg over hele verden og i to årtusener. Dåpen er en av de store dagene i familien. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og lære dem om Gud. I bibelteksten som blir lest i dåpsliturgien, sier Jesus: "Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." (Matteusevangeliet kapittel 28, vers 18-20).

Sitat

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 3