Hvordan bli prest?

Hovedveien til å bli prest er å ta profesjonsstudiet i teologi.

Profesjonsstudium i teologi tar normalt seks år og inneholder 360 studiepoeng. Den praktisk-teologiske utdanningen er innlemmet i studiet. 

Alternativ utdanning; erfaringsbasert master

Det er også mulig å bli prest uten å ta profesjonsstudiet i teologi. Da er kravet utdanning på masternivå, og i eller utenfor graden må du ha minst 120 studiepoeng med teologiske fag. Minst 30 av disse skal være på masternivå. Du må også ha ettårig praktisk-teologisk utdanning.   
Flere læresteder tilbyr erfaringsbasert master i teologi som bygger på en bachelorgrad kombinert med noe yrkeserfaring. Dette er aktuelt om du har en annen grunnutdanning og vil ha fylt 35 år når du søker en stilling.  

Prest under utdanning 

Studenter på profesjonsstudiet kan mot slutten av studieperioden søke på stilling som "prest under utdanning", som iblant lyses ut av bispedømmene i Den norske kirke. Dette er mulig når det gjenstår to år (120 studiepoeng) eller mindre av profesjonsstudiet. Du blir her fast tilsatt og får permisjon med lønn for å fullføre studiene på deltid ved siden av arbeid som prest. Det kreves vanligvis relevant erfaring fra kirkelig tjeneste, alternativt frivillig tjeneste av betydelig omfang.  
 
Om du har fylt 35 år og ikke går profesjonsstudiet, kan du også søke på en stilling som "prest under utdanning" på grunnlag av en alternativ utdanning. Også her gjelder kravet om maksimalt 120 studiepoeng igjen av studiet før du kan kvalifisere deg som prest. For mange vil en erfaringsbasert master på deltid være løsningen. Det finnes altså flere veier til målet, også om du har en annen utdanning i utgangspunktet.