Takknemlig frivillighetskoordinator

- Det hadde ikke vært noen menighet uten dem. Vi er helt avhengige av arbeidskraften til veldig mange, uten at vi egentlig kan forvente så mye, sier frivillighetskoordinatoren Hilde.

Hilde Wolter jobber med å tilrettelegge for de nær 200 som er med som frivillige i Birkeland menighet i Bergen. Hun er utdannet sosiolog, og mener det var litt tilfeldig at hun havnet i denne jobben.

- Jeg var akkurat kommet hjem fra noen år som student i Usa, og var på jakt etter et relasjonelt arbeid, gjerne et sted jeg kunne jobbe med ungdom. Så dukket denne muligheten opp. Nå har jeg vært her siden 2007, og trives veldig godt, sier Hilde Wolter.

Rekordmange kolleger
En frivillighetskoordinator har en allsidig og variert jobb, der en får mulighet til kontakt med mange hyggelige mennesker. Hilde trekker frem gleden av å være en del av et stort kollegafelleskap der man samarbeider på tvers av fag. Mange menigheter har flere mindre stillinger, så i tillegg til stillingen som frivillighetskoordinator er hun administrasjonskonsulent.

- Jeg har også ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i Birkeland, og jobber mye med nettside, facebook, menighetsblad og andre trykksaker, forteller Hilde.

Sørger for samarbeid
Før hvert semester lager Hilde planer for året til de ulike gruppene som bidrar i gudstjenesten, som klokkere, kirkeverter og kirkekaffe-medarbeidere. Hun leder en redaksjon med frivillige som lager menighetsblad, passer på at det er nok folk som deler ut bladet, og følger opp ulike utvalg.
I Birkeland fins blant annet et medarbeiderutvalg, som har de frivillige medarbeiderne i fokus. De skal passe på at oppfølging av de frivillige er et samarbeidsprosjekt for alle ansatte. Noen oppgaver er det prestene som håndterer, andre tar diakonen seg av osv.

- Vi har også mange utvalg som igjen følger opp «sine» frivillige, blant annet et for barne- og ungdomsarbeid, misjon og diakoni. Som frivillighetskoordinator har man på en måte arbeidsgiveransvar for mange ulønnede medarbeidere. Målet er å få til en god tilrettelegging for de frivillige, med påfyll og avlastning når det treng, fortsetter Hilde.

Drifting og utleie av menighetshuset er annen stor del av arbeidet til Hilde. Hun har et svært tett samarbeid med en gruppe dedikerte frivillige i menighetshusutvalget.
- Det er et stort og gammelt hus med mye vedlikehold, så jeg hadde virkelig ikke klart det uten dem!

Juletakk
Nå før jul sender medarbeiderutvalget ut en julehilsen til alle frivillige i hele menigheten.
- Jeg tror det er viktig at vi prøver å se hver enkelt på den måten. Det gir først og fremst en stor takknemlighetsfølelse å få arbeide med alle de frivillige medarbeiderne våre i menigheten, avslutter frivillighetskoordinatoren i Birkeland i Bjørgvin.