Folkelig forkynnelse

En dans mellom pedagogikk og teologi. Slik er kateketyrket for Knut-Helge Badendyck Møller.

kateket_foto_bo_mathisen_sv_hv_kvadrat.jpg

(Foto: Bo Mathisen)

Prest. Det var det Knut-Helge Badendyck Møller skulle bli. Han hadde gode minner fra sin egen ungdomstid i kirken. Nå ville han snakke med ungdom om Jesus og begynte på teologistudiet. Men etter to år mistet han motivasjonen til å fortsette.

– Jeg tenkte at dette kanskje ikke var noe for meg.

Men en skoletime skulle endre Knut-Helges magefølelse.

– Professoren snakket om undervisningen i kirken på en måte som ble viktig for meg. Jeg ble inspirert av at hun dro veksel på både teologi og pedagogikk, forteller han.

Hun så også Knut-Helges styrke i undervisning og forkynnelse. Professoren anbefalte han å gå over til kateketstudiet eller verdens beste jobb, som Knut-Helge beskriver yrket sitt som i dag.

– Jeg får jobbe med noe jeg tror på. Jeg får lov til å prate om tro og liv, om bibelhistoriene som har forandret mennesker og som fortsatt forandrer. Dessuten får jeg lov til å være med på å skape kirken til et hjem.

Jeg får jobbe med noe jeg tror på. Jeg får lov til å prate om tro og liv, om bibelhistoriene som har forandret mennesker og som fortsatt forandrer. Dessuten får jeg lov til å være med på å skape kirken til et hjem. -

Samspill mellom generasjoner
Men hvordan kan du være sikker på at du når alle generasjoner med undervisning din? Det er et er spørsmål Knut-Helge har stilt seg mange ganger.

– Det er stilig å tenke på at du kan være læreren i kirken. Det er så viktig at vi tenker grundig gjennom hva vi underviser. Hva vil du at ungdom skal sitte igjen med? For mange konfirmanter er det for eksempel uvant å slå opp i Bibelen. Det er et stort behov for at de blir gitt noe de husker, et verktøy eller en historie, sier Knut-Helge.

Korset er et eksempel kateketen trekker frem.

– Hvordan snakker du om det med barn og unge? Som kateket vil du nok velge å bruke det på ulike måter slik at undervisningen blir tiltalende både for ungdom og ungdomsledere. Det kan være å tenne stearinlys oppå et steinkors. Det er en konkret handling ungdom vil huske, forteller han.

Som kateketstudent får du se hvilke store muligheter det er for undervisning, tror Knut-Helge.

– Du får grundig kompetanse og lærer mye om samspill mellom voksne og ungdom. Teologistudiet er grundigere på andre felt, og det er veldig bra. Det er nødvendig med grundig og ulike former for kompetanse i en stab, sier han.,

Et stort behov
Knut-Helge er blitt overrasket over hvor mange mennesker som faktisk er innom kirken. Han brenner for åpen kirkedør og for at folk skal forstå hva som skjer og blir formidlet på en gudstjeneste.

– Mange kan synes det er vakkert å komme i kirken, men de vet ikke alltid hva Gloria og Kyrie Eleison betyr. Jeg kan da som kateket bruke forskjellige virkemidler, forteller han.

Behovet for kateketer ser han når ungdom kommer til kirken for å henge og gjøre lekser, to timer før det er program.

– Det driver meg at de gjør det. Flere sier at de føler seg sett i kirken – det digger jeg! Du har som kateket en mulighet til å skape et sted hvor det er trygt og godt for ungdommer. Det er kjempeviktig med kateketer – ingen tvil om behovet!

Kateketjobben er slik ikke bare en dans mellom pedagogikk og teologi.

– Det er også en fin dans i det at du både kan presentere tro og samtidig få være tilstede for dem.

Jobben viktigere enn noen gang
Knut-Helge har en klar oppfordring til de som ønsker å bli kateket.

– Du kommer til å oppleve at kirken er veldig positiv til kompetansen og erfaringen du kommer med. Du vil også lære masse på veien. Jeg lærte utrolig mye det første året etter at jeg ble ferdig med studiene.

Og studiene, de snakker Knut-Helge gjerne både høyt og varmt om.

– Studiet gir deg en rekke verktøy som du kan ta i bruk straks du er i jobb. Du lærer så mye om hvordan mennesker tar til seg kunnskap. Det er så stilig at du går inn i studiet, får en grundig pedagogisk kompetanse, og så kan gå ut i arbeidslivet med stolthet over det du har studert.

Han tror kateketyrket er viktigere enn noen gang.

– Dette er jobben der du kan skape gode rom for barn og ungdom – rom for undring og utvikling. Vær stolt av yrket, avslutter Knut-Helge Badendyck Møller.

(Foto: Bo Mathisen)