Verdifull musikkglede

Hanna Louise Husøien var i tenårene da hun satte seg bak et orgel for første gang. Klangen som fylte kirkerommet gjorde inntrykk. Senere skulle hun legge psykologibøkene på hylla og bli kantor for sju kirker.

kantor_foto_bo_mathisen_sv_hv_kvadrat.jpg

(Foto: Bo Mathisen)

– Jeg har alltid likt klangen av orgel. Samspillet mellom instrumentet og rommet fascinerer meg. Etter at jeg hadde begynt på psykologi tok jeg noen orgeltimer, og orgellæreren utfordret meg til å søke Musikkhøgskolen.

Hun kom inn på Musikkhøgskolen med nød og neppe på første forsøk. De var åtte studenter i kullet, og flere av dem jobber i dag i kirken – akkurat som de drømte om.

– Å skape musikkglede sammen med barn og unge er topp! Den opplevelsen vi har sammen er verdifull for alle. Dessuten spiller vi sammen med frivillige musikere, og det gir gode gudstjenester.

Å skape musikkglede sammen med barn og unge er topp! Den opplevelsen vi har sammen er verdifull for alle. -

Mye ansvar
Hanne Louise jobbet også som organist mens hun studerte. Men det var ikke alt hun var forberedt på, da hun ble fast ansatt i kirken. I dag er hun kantor på Modum i Tunsberg, der hun forflytter seg mellom orgelkrakker i til sammen sju kirker.

– Det er litt å passe på. Jeg har ansvar for både piano og orgel i alle de sju kirkene. Jeg må koordinere vikarer og sørge for at andre instrumenter i kirkens eie er stemt og i orden til enhver tid.

Arbeidsuka er variert, og arbeidstiden er sjelden fra ni til fem. På dagtid er det gjerne forberedelse til kommende tjeneste, en gudstjeneste eller en begravelse. Korarbeidet foregår på kveldstid og av og til i helgene, i tillegg til møter og øvelser i alle kirkene Hanne Louise er kantor i.

Å jobbe i kirken er en livsstil, ifølge Hanna Louise. En livsstil hun ikke vil byttet ut.

– Jeg er takknemlig for å være med og skape det flotte arbeidet som vi gjør i kirken. Som kristen er det deilig å jobbe med og for det jeg tror på. Å få gjøre troen og livet aktuelt også i dag, er et privilegium, sier hun.

Meningsfylt arbeid
Selv om hun ansatt som kantor, opplever Hanne Louise at hun blir brukt til mer enn å formidle musikk.

– Jeg er både overrasket og glad for at jeg som kantor blir brukt som samtalepartner. Det er fint å vite at jeg blir sett på som mer enn bare «hun som lager musikken», forteller hun.

Hun anbefaler mer enn gjerne andre å gå samme vei.

– Jeg har et meningsfullt arbeid med stor frihet. 20 prosent av stillingen min er satt av til egenøving, en tid jeg disponerer som jeg vil. Arbeidsforholdene er i all hovedsak gode, og vi er mange som heier på hverandre og gjør hverandre gode i jobben. Vi bygger hverandre opp, og jeg håper og tror det er sånn i andre kirkelige arbeidsfellesskap rundt om i Norge, sier Hanne Louise Husøien.

(Foto: Bo Mathisen)

Intervjuet med Hanna Louise ble gjort i januar 2016, i november 2020 er hun i permisjon fra jobben i Modum menighet.