Allsidig å være daglig leder i kirke

For snart to år siden gikk Torill Teigland Sødal fra hektisk jobb i IT-bransjen og ble daglig leder i menighet. Det hadde ikke skjedd om det ikke var nettopp i Vardeneset de trengte en ny leder.

32-åringen har et spesielt godt forhold til menigheten hun vokste opp i. Det var her hun hadde sine ungdomsår, det er her hun nå er hun aktiv med familien sin, og det er her det gode budskap forkynnes for Vardeneset bydel i Stavanger.

- Jeg hadde nok ikke søkt jobben om det ikke var i nettopp min menighet. Her har jeg mange gode minner, og her hører jeg til med hele meg.

Torill jobbet som prosjektleder og konsulent i et IT-firma da jobben som daglig leder i Vardeneset menighet ble utlyst. Hun har også jobbet med HR og endringsledelse, og tenkte at dette kunne være en god og allsidig bakgrunn for jobben som leder et kontor med seks andre ansatte.

- Det er en jobb hvor jeg får bruk for hele meg. Som del av et større fellesråd har vi både en fin liten enhet her i menigheten, og jeg får god hjelp om jeg trenger fra fellesrådet.

I Vardeneset har de prest, diakon, menighetspedagog, trosopplæringsmedarbeider, vaktmester/kirketjener, organist og altså daglig leder.

Fleksibilitet er nøkkelord
Noe av det Torill setter størst pris på ved jobben, er at ingen dager er like – og at jobben er fleksibel.

- Jeg er den som gjør det som andre ikke kan, eller det som faller mellom flere stoler. Er det behov for pianospill på eldretreffet, gjør jeg det. Og dersom det er vaktmesteroppdrag som må løses i vaktmesters fravær, finner jeg ut av det og ordner opp. Det at jeg aldri helt vet hva dagen bringer, synes jeg er helt topp – og jeg tror nok jeg kan si at man ikke vil trives som daglig leder i menighet om man ikke liker å ha det sånn. For meg er det også flott å være fleksibel i arbeidstiden. Med to barn hjemme, kan det være greit å ha litt tid om morgenen med dem, og så blir det litt kveldsarbeid innimellom. Menighetsråd og oppfølging av det, er en viktig del av arbeidet mitt

Kvalitetstegn
Hun lister opp kvaliteter som gjør en daglig leder til en dyktig leder; hun må være god på det administrative, hun må kunne sette opp og følge en strategi, holde i mange tråder på en gang, og kunne en del om økonomi og personalarbeid. Kirkevergen i Stavanger er hennes leder, og det er kort avstand til kirkevergen og støtten på fellesrådskontoret i vestlandsbyen.

Daglig leder kan man være mange steder, men det er noe som skiller denne leder-jobben fra de fleste andre – verdigrunnlaget og troen på Jesus Kristus.

- For meg betyr dette veldig mye. Jeg er så glad for at jeg kan være med å bidra i bydelen vår og peke på Jesus for alle som bor her. Jobben min har stor mening, og det vi gjør har betydning for menneskene rundt oss. Man kan vel nesten ikke jobbe i kirken om man ikke er enig i verdigrunnlaget og det vi står for, og for meg er det sånn at mange barn på søndagsskole og noen ekstra ungdommer som kommer på klubben vår – det gir meg en boost i arbeidshverdagen min.

Dette intervjuet ble gjort våren 2020, i november 2020 er Torill i permisjon.