Konferanse 4.-5. mai 2022: Forsoning uten majoritetsbefolkning?

Samfunnsaktørenes bidrag til sannhet og forsoning i oppgjøret med fornorskningen.

Konferanse 4.-5. mai 2022: Forsoning uten majoritetsbefolkning?

 

🔹🔹🔹

 

Påmelding til konferansen kan gjøres ved å følge denne lenken

(Registration for the conference)

 

Siste frist var 20. april. Digital deltagelse er gratis, og åpen til konferansestart.

🔹🔹🔹

Deadline was 20 April to physically attend the conference. Digital participation is free, and open until the start of the conference.

 

PROGRAM NORSK          -     PROGRAM ENGLISH

 

🔹🔹🔹

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018-2023) nedsatt av Stortinget gransker nå fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Hvordan unngår man at prosessen reduseres til urfolks og nasjonale minoriteters problem?

Fornorskningspolitikken sprang ut av norske selvforståelser som etterlot seg sosiale, kulturelle og politiske tyngdekrefter som aldri helt forsvant. Hvor langt har det norske majoritetssamfunnet egentlig kommet i oppgjøret med dette, og hva betyr det for mellomfolkelig forsoning i Norge? Hva er kirkens, sivilsamfunnets og forskningens ansvar og bidrag? Og hva kan vi lære av kanadiske, sørafrikanske og nordiske erfaringer? Konferansen setter søkelys på slike spørsmål gjennom dialog mellom samiske, kvenske/norskfinske, norske og internasjonale stemmer, forankret i praksisfelt og forskning.

***

Arrangørene er Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø og Den norske kirke ved Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og Kirkerådet. Konferansen, inngår i det internasjonale forskningsprosjektet ReconTrans. En tredje ReconTrans-intern konferansedag basert på en call for papers følger 6. mai.

Calls for papers: Avkoloniseringsperspektiv på sannhet og forsoning. 

 

Hvor: VID Vitenskapelige høgskoles campus i Oslo, Diakonveien 14 (Diakonhjemmet). 

 

Når:  4.-5. mai 2022

 

🔹🔹🔹

 

Reconciliation without the majority?

Civil society contributions to truth and reconciliation in the settlement of the Norwegianization policy

A parliamentarian TRC (2018-2023) investigates the Norwegianization policy and injustices against the Sámi, Kvens/Norwegian-Finns, and Forest Finns. How does one avoid reducing the process to an indigenous and national minority problem?

The Norwegianization policy arose from particular notions of being Norwegian, that left behind social, cultural, and political gravitational forces that never completely disappeared. How far has the Norwegian majority society reached in coming to terms with this, and what does it imply for people-to-people reconciliation in Norway? What are the responsibilities and contributions of church, broader civil society, and research? And what can be learned from Canadian, South African and Nordic experiences? The conference put the spotlight on such questions through dialogue among Sámi, Kven, Norwegian, and international voices, rooted in the fields of practice and research.

***

The organizers are KUN/VID Tromsø and the Church of Norway represented by the Sami Church Council, the Bishops’ Conference, the Council on Ecumenical and International Relations, and the National Council.

The conference is part of the international research project ReconTrans. A third ReconTrans internal conference day based on a call for papers follows on May 6.

Call for papers: Decolonization Perspectices on Truth and Reconciliation. 

 

Where: VID Specialized University campus in Oslo, adress Diakonveien 14 (Diakonhjemmet)

 

When:  May 4-5. 2022

 

🔹🔹🔹

Tottuuen- ja sovinonkommisuuni (2018-2023), jonka Isotinka oon ylösnimittänny, tutkii nyt norjalaistamispolitikkii ja sitä vääryyttä jonka tehthiin saamelaisile, kvääniile/norjansuomalaisile ja mettäsuomalaisile. Kunka vältethään, ette tämä prosessi jääpi alkupöräiskanssoin ja nasunaalisten minoriteettiin vaivaksi?

Norjalaistamispolitikki versoi norjalaisista itteymmäryksistä, ja nämät jätethiin sosiaaliset, kulttuuriset ja poliitiset painovoimat jokka ei koskhaan jaukkunheet kokonhansa. Kunka pitkäle norjalainen majoriteettisamfynni oon oikkeestansa tullu tämän konfliktin lopettamisen kans, ja mitä se merkittee sovinolle ihmisten kesken Norjassa? Mikä oon kirkon, siviilisamfynnin ja tutkimuksen eesvastaus ja mitä nämät piethään tehhä? Ja mitä met saatama oppiit kanadalaisista, eteläafrikkalaisista ja pohjaismaisista kokemuksista? Konferansi tutkii tämmöissii kysymyksii dialoogin avula saamelaisten, kvääniin/norjansuomalaisten, norjalaisten ja kanssoinvälisten äänten välilä, joitten juuret oon praksisaloissa ja tutkimuksessa.

Arransöörit oon Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø ja Den norske kirke, jonka representantit oon Samisk kirkeråd, Bispemøtet, Mellomkirkelig råd ja Kirkerådet. Konferansi oon osa kanssoinvälistä tutkimusprosektii ReconTrans. Kolmas ReconTrans-sisäinen konferansipäivä, jonka pohja oon call for papers, tullee 6. maikuuta.

 

Missä: VID Vitenskapelige høgskoles campus Oslossa, Diakonveien 14 (Diakonhjemmet).

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"