Medarbeiderundersøkelse 2023

Hovedbilde for tema

Medarbeiderundersøkelse for hele Den norske kirke

Det er når vi aktivt bruker resultatet at medarbeiderundersøkelsen vil gi oss gevinst. På ressurssiden for ledere (øverst til venstre under bilderaden), ligger nyttig støttemateriell for å lykkes med prosessen. Da kan medarbeiderundersøkelsen bli et viktig verktøy for å:

  • Løfte arbeidsmiljø som et tema på arbeidsplassen
  • Utvikle arbeidsmiljøet i enheten og mellom arbeidsmiljøaktørene (tillitsvalgte og verneombud i fellesråd og rettsubjektet)
  • Bedre samarbeidet: Vi er hverandres arbeidsmiljø!

 

Dette er en informasjonsside som blir oppdatert fortløpende. 

 

For ansatte i Den norske kirke

Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele kirken og gjennomføres derfor for hele Den norske kirke. Dette er en fellesløsning som Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd står sammen om. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres av Rambøll. 

Klikk her for informasjon om styringsgruppen for arbeidet 

 

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2023

Dette er rapporter for trossamfunnet: 

Innsiktsrapport: resultatene til Den norske kirke.pptx

Resultatene for bispedømmene

Resultatrapport Agder og Telemark 2023.pdf

Resultatrapport Bjørgvin 2023.pdf

Resultatrapport Borg 2023.pdf

Resultatrapport Hamar 2023.pdf

Resultatrapport Møre 2023.pdf

Resultatrapport Nidaros 2023.pdf

Resultatrapport Nord-Hålogaland 2023.pdf

Resultatrapport Oslo 2023.pdf

Resultatrapport Sør-Hålogaland 2023.pdf

Resultatrapport Stavanger 2023.pdf

Resultatrapport Tunsberg 2023.pdf

Resultater per stillingskategori

Diakonistilling totalt.pdf

Undervisningsstilling totalt.pdf

Kirkemusikerstilling totalt.pdf

Stillinger innen kirkebygg, kirkegård, gravplass og krematorium totalt.pdf

Prestestillinger totalt.pdf

Annen menighetsarbeiderstilling totalt.pdf

Kirkeverger totalt.pdf 

Andre lederstillinger - mellomledere totalt.pdf

 

Lenke til ressursside for ledere

Her finner du som leder støttemateriell for oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fire faser: Ressursside for ledere

 

Spørsmål og svar om undersøkelsen 2023

Hvordan brukes undersøkelsen for videre utvikling?

Hvorfor gjennomfører Den norske kirke en slik undersøkelse?

Hvilke metoder brukes i undersøkelsen?

Når gjennomføres undersøkelsen?

Hvem skal svare på undersøkelsen?

Jeg har ikke mottatt undersøkelsen, hva gjør jeg?

Hva er det viktig at jeg tenker på når jeg gjennomfører undersøkelsen?

Må jeg svare på alle spørsmålene i undersøkelsen?

Er jeg anonym?

Hva slags spørsmål kan jeg forvente?

Kontakt