Sem kirke

Sem kirke er en steinkirke oppført i første halvdel av 1100-tallet.Historikk:Prekestolen i tre er fra 1592. Over korbuen er det en Kristusfigur fra 1300 tallet,

kirken har også middelalderskulpturer i tre fra tidlig på 1500-tallet. Det opprinnelige navnet på er Sæheimr, navnet var knyttet til gården som i dag heter Jarlsberg.  
Opprinnelig var Sæheimr en kongsgård, sannsynligvis allerede i fylkeskongens tid. Senere bodde rikskongene her når de besøkte Vestfold.
   Allerede på 1000-tallet ble Sem kirke nevnt som fylkeskirke, så det har nok stått en trekirke her før dagens steinkirke bled reist. Kirken ble utvidet i 1690 og i 1770. Omkring 1680 fikk kirken en lysekrone, gitt av Griffenfelds forvalter, Hans Erik Trischler.

I 1956 ble en altertavle fra Christian IV´s tid rekonstruert. I historiebøkene fremheves ofte kirkens nære forbindelser til norske middelalderkonger. Det skal ha vært under en messe i Sem kirke at Rørek forsøkte å ta livet av Olav den Hellige. Sem kirke blir også nevnt i forbindelse med at Harald Gille gikk på glødende plogjern for å bevise at han var bror av Sigurd Jorsalsfar. Baglerkongen Erling Steinvegg bar glødende jernplater i Sem kirke for å bevise sin kongsrett.

I en artikkel i Sem og Slagen - en bygdebok kan det leses mer om Sem kirke Se: http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/kulturhistorie2_1/sem_kirke.html