Tid for tro

Praktisk informasjon

Fra:5.3.2019 - kl.19.00

Til:5.3.2019 - kl.21.00

Sted:Kirkestuen - Bønes kirke

Arrangør: