Barnas katedral

Barnas katedral var en kulturkirke for barn, og holdt til i Nykirken i Bergen domkirke menighet. Denne satsingen startet i 2003 og ble avviklet i 2020.