Sandviken barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:15.11.2018 - kl.18.00

Til:15.11.2018 - kl.19.00

Sted:Salen - Sandviken menighetshus

Arrangør:

Sandviken barnegospel øver i menighetshuset.