Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Anne Dalheim intervjues under Besteforeldrenes klimaaksjons demonstrasjon utenfor Statoils kontorer 17. april. Foto: WWF/Bente Bakken

OVF vil selge seg ut av Statoil

26.04.2012

Opplysningsvesenets fond (OVF) har vedtatt å selge sine aksjer i Statoil hvis selskapet fortsetter tjæresandprosjektet i Canada.

- Dette er et svært gledelig vedtak fra OVF-styret, sier leder for Kirkerådet, Svein Arne Lindø.

OVF har på de to siste generalforsamlingene i Statoil stemt sammen med WWF og Greenpeace for å avvikle tjæresandengasjementet, men er blitt nedstemt begge ganger. OVF eier aksjer for omkring 10 millioner kroner, og vil under den kommende generalforsamlingen til Statoil 15. mai, nok en gang stemme for avvikling. Kommer de i mindretall, vil imidlertid OVF selge hele aksjeposten sin.

Lyttet til krav
Lindø synes det er positivt at OVF nå har lyttet til kravene fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd om å gå enda sterkere ut mot tjæresandvirksomheten til Statoil.

- Vedtaket viser at det er bred mobilisering mot Statoils miljøfiendtlige tjæresandprosjekt, sier Lindø.

Kirken mener alvor
Leder for Samisk kirkeråd, Anne Dalheim, applauderer også vedtaket.
- Jeg er glad på vegne av verdens urfolk, og særlig for befolkningen i de berørte områdene i Canada. Nå vil Statoil se at kirken mener alvor, sier Dalheim.

Fortsette å kjempe
Hun har tidligere uttalt at Statoils tjæresandprosjekt bryter med grunnleggende etiske standarder, og at virksomheten ødelegger livsgrunnlaget for store deler av urbefolkningen i provinsen Alberta i Canada.
- Den eneste måten vi kan endre Statoils praksis på, er ved å gjøre som dette; man må ta ut investeringene i selskapet, sier en takknemlig Dalheim.

Nå håper hun OVF- vedtaket kan være enda et skritt på veien for å få en slutt på tjæresandvirksomheten til Statoil.
- Dette vil oppmuntre folk til å fortsette å kjempe for klimarettferdighet og urfolkssolidaritet. Og det viser at etikk fortsatt er en viktig drivkraft i samfunnet vårt, sier Dalheim.

Kirkemøtets vedtak
Beslutningen fra styret i OVF er i tråd med Kirkemøtets vedtak om at de sentralkirkelige rådene skal følge opp dialogen med OVF om kapitalforvaltning, og at de etiske retningslinjene for forvaltning av kapitalen må gå foran hensynet til økonomisk gevinst.

Se vedtaket her.

Kirkemøtet 2012 ga enstemmig støtte til kravet fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresandvirksomheten. I vedtaket heter det at dette er nødvendig både ut fra klima- og miljøhensyn, og hensyn til urfolks rettigheter.

Les også
Tirsdag 17. april deltok Dalheim i en demonstrasjon i regi av Besteforeldrenes klimaaksjon foran Statoils hovedkontor på Vækerø i Oslo. Aksjonen overleverte et brev til Statoils styre med krav om at selskapet trekker seg ut av kanadisk tjæresand.

 

 

Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn
>Nyhetsarkiv