Søk i databasen

Logg inn :

Brukernavn
Passord

Glemt passord

Å LEVE OG VEKSE

Informasjon om trosopplæringen i enheten

Oppstartsår
2010

Fase enheten befinner seg i
Driftsfase (fra: 2013)

Hovedmål for trosopplæringen
Vår visjon: At barna skal leve og vekse i trua som dei vert døypte til. Vi har som mål å gje innføring, kunnskap og kjennskap til den kristne trua, slik at barn og unge kan bli rotfesta i denne trua. Vi har som mål at barna skal kjenne seg sett, elska og verdsett av Gud. Barn/unge skal erfare og ta del i kristen praksis. Dei skal erfare at kyrkje er lokal og global. Dei skal bli utfordra til omsorg for andre, og sjølv møte omsorg. Dei skal kjenne seg rusta til å møte livet, og finne at kyrkja også vågar å snakke om det som er vanskeleg.Dei skal også oppleve at det er rom for livsglede og utfalding. Barna/dei unge skal erfare og oppleve kyrkja som ein stad der det er rom for å vere stille.

Kort beskrivelse av trosopplæringen i menigheten
Naustdal kommune har to kyrkjer: Naustdal og Vevring.I heile kommunen bur det omlag 2700 innbyggjarar, av desse 270 i bygda Vevring. Kommunen er langstrakt, med mange små "grender." Kyrkja har god oppslutnad om dåp, utdeling av 4 årsbok, samlingar for 10 åringar, konfirmasjon.Dei to siste åra har vi prøvd ut fleire nye tiltak: Babysong,Tårnagent for 8 åringar og utviding av tiltak for 10 åringar i samband med Bibel-utdeling. Vi ser ein jamn auke i deltaking på tiltaka. To store utfordringar(blant mange):1. Vi treng fleire frivillige medarbeidarar som kan vere med, også som hovudansvarlege for samlingar. 2.Vi har lite kontinuerleg arbeid i kyrkjelyden der barn og unge kan ta del utanom samlingar i trusopplæringa. Det er Barnekor og Sprell levande klubb, og søndagsskular, som samlar eit fast antal born, men ikkje store grupper. Årskulla varierer frå 20-40, så på tiltaka er det mogeleg å ta imot heile årskullet av døypte; om vi har ressursar til det.

Medarbeidere og samarbeid

Antall personer helt eller delvis lønnet av trosopplæringsmidler:
I dette tallet inngår følgende stillinger: 2

Stillingstittel Prosent
Trusopplæringsmedarbeider 20% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler
Kyrkjelydssekretær 5% av stillingsdel som er lønnet av trosopplæringsmidler

Kommentar/ekstra informasjon:
Skal vi auke opp med tiltak som vi har lagt inn i planen, vil det vere behov for større stilling innan trusopplæring.

Hvor mange ulønnede medarbeidere er involvert i trosopplæringsarbeidet?
25

Kommentar:
I dette talet er det mange som er med ein gong, på eitt tiltak. Det betyr at dei då ikkje er faste medarbeidarar, men hjelper til, kanskje ein gong. Nokre er medarbeidarar over lengre tid.

Hvor mange av disse er rekrutterte i forbindelse med trosopplæringsarbeid) (Tall)
10

Samarbeider dere med andre organisasjoner? (kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, andre organisasjoner i nærmiljøet osv.):
Samarbeid med KFUK-M om vakuumveke. Det Norske misjonsselskap, misjonsprosjekt. Vi har positive erfaringar med samarbeid. Vi har i planen å utvikle meir samarbeid med organisasjonar, td om leirarbeid.

Læring og utvikling

Hvilke behov ser dere for utviklingen av nytt materiell?
Vi opplever at tilbod på materiell er stort, og det har kome mykje nytt i samband med trusopplæring. For oss er den største utfordringa å kunne få tid til å gjere seg kjent med materiell og bruke det!

Hvilke kompetanseutviklingstiltak ser dere behov for som konsekvens av reformarbeidet?
Nesten kvar veke kjem det tilbod om kurs via email og nettsider. Dette er veldig bra! Vi klarer å nytte oss av noko, men vi kan ikkje reise på kurs kvar månad. Avstand til store byar, der mykje foregår, gjer at vi ikkje kan stikke innom for ein dag. Det er svært bra at det blir gjeve så mange tilbod om kurs, med tanke på ulike aldersgrupper, med varierte tema.
Naustdal og Vevring
Potboks 90 6806 Naustdal
57818240
Enhetstype: Sokn/menighet
Antall sokn i enheten: 1
Fellesråd: Naustdal
Bispedømme: Bjørgvin
Totalt antall medlemmer i enheten: 2425
Innbyggere: 2700
Antall døpte siste år: 28

Medarbeidere

Rigmor Frøyen
Sokneprest
Telefon: 57 81 82 41
Mobil: 489 57 436
Epost: rigmor.froyen@naustdal.kommune.no
Jenny Snildal
klokkar
Jostein Bildøy
Trusopplæringsmedarbeidar
Mobil: 95191332
Epost: jostein@jovisjon.no
Sigrun Solheim Savland
Kyrkjelydssekretær
Telefon: 57 81 82 40
Epost: sigrun.savland@naustdal.kommune.no
Imke Schüren
Kantor
Telefon: 57 81 8 571
Mobil: 911 88 958
Epost: imke.schuren@naustdal.kommune.no
Ellinor Wergeland
Kyrkjeverje
Telefon: 57 81 85 70
Epost: ellinor.wergeland@naustdal.kommune.no

Utskriftsvennlig versjon (pdf)

Utfyllende informasjon:

De utskriftsvennlige versjonene, og de endelige rapportene blir laget som pdf-filer.

pdf er et vanlig format for filer som skal skrives ut fra Internett, og de fleste har nok en pdf-leser installert på datamaskinen fra før.

Dersom du ikke har det så kan du laste ned Adobe Acrobat Reader gratis fra Adobe sine hjemmesider.