Finn menighet

Finn din menighet
Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

Rutiner


Her har vi forsøkt å sette opp noen enkle rutiner for noen av gjøremålene våre:

 

Telefongodtgjøring (Elektroniske kommunikasjonstjenester (EKT))

 • For godtgjøring: Se under Satser.
 • Du trenger ikke å sende inn faktura som dokumentasjon. Beløpet utbetales månedlig sammen med hovedlønn. Beløpet er i sin helhet skattepliktig.

 

Reisegodtgjøring

 • For godtgjøring: Se under Satser.
 • Brukerdokumentasjonen for Portalen - elektronisk reiseregningssystem - finner du under skjema.
 • Linken til påloggingssida for Portalen finner du under linker.
 • Vikarer eller andre som ikke har tilgang til det elektroniske reiseregningssystemet: Fyll ut reiseregning (evt. med kjørebok) og send tjenestevei om prosten. Vi utbetaler 2-4 ganger per måned, men det må likevel påregnes noen uker fra du sender regningen fra deg til utbetalingen finner sted. 
 • Hvilke reiser godtgjøres? Her er en enkel framstilling av hva vi dekker og ikke. Les mer.

 

 

Vikarregninger, stedfortredergodtgjøring, beredskapsgodtgjøring, mm. 

 • Alle lønnsutbetalinger (unntatt reiser) utbetales sammen med hovedlønn den 12. hver måned.
 • Beredskapsskjema sendes inn elektronisk gjennom Portalen. Det gjelder også regning for ABV, kompensasjon for fridag, vikartjenester i annet prosti, samt registrering av ekstra skattetrekk. Brukerdokumentasjon for elektroniske skjema, refusjoner og andre utbetalinger finner du under skjema.
 • Stedfortredergodtgjøring må sendes inn på papirskjema via prosten.
 • Vi må ha papirregningene i hende innen den 15. i måneden for at det skal bli utbetalt ved neste lønning.
 • Husk å sende regningene via prosten!
 • Skjemaene finner du her: Skjema 

 

 

Refusjon for treningsutgifter   

 • Bispedømmerådet dekker treningsavgift med inntil kr 1600 pr år. Les mer her.
  NB: Refusjonskrav må sendes inn senest 1.november.

 


Lønn - DFØ

 • Nidaros bispedømmeråd benytter Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) som lønns- og regnskapsfører. Det betyr at alle faktura, lønnsanvisninger og reiseregninger registreres hos oss før vi sender dem videre til DFØ for regnskapsføring og utbetaling. Dette medfører at det kan ta noe tid før utbetalingene finner sted.

 

 Forklaring av lønnsslipp

 • Synes du lønnsslippene er vanskelige å forstå? Her har vi gjort et forsøk på å forklare noen av de faste feltene og de mest brukte lønnskodene. Les mer.

 

Brenselsrefusjon

 • For godtgjøring: Se under Satser.
 • Gjelder kun ansatte i tjenesteboliger!
 • En fyringssesong går fra juli til juni. Det betyr at originalfaktura fra kraftleverandør sendes inn i juli/august sammen med gyldig kvittering for at fakturaene er betalt.
 • Det dekkes 75% av brenselsutgifter som går ut over satsen. NB: Merk at takstene følger kalenderåret, mens refusjonen følger fyringssesongen. Det betyr at refusjonen blir beregnet ut fra to ulike satser, alt etter hvilket år utgiften har oppstått

 

Fravær

 • Fravær registreres fortløpende i Portalen. Brukerdokumentasjon for fraværsrapportering finner du under skjema.
 • Alt fravær skal registreres elektronisk, unntatt legemeldt sykefravær og avspasering/ukentlige fridager
 • Her finner du en oversikt over/forklaring til de ulike fraværstypene.
   

 

Flyttegodtgjøring

 • Reglement om flyttegodtgjøring finner du her.

 

 

<< Tilbake

Strategiplan

  


  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Semesterstar=Bønnedag 1.september

Skrevet den 27.08.2014

Babysangkurs for Nidaros bispedømme

Skrevet den 27.08.2014

Tirsdag 11. november kl 10.00-15.00 i Byåsen kirke får du mulighet til å observere menighetspedagog Gunn Mogseth Skrove mens hun leder to ulike babysanggrupper. I tillegg blir det noe teori, erfaringsdeling og god lunsj. Det er begrenset hvor mange deltakere vi kan ha på kurset, så meld deg på snarest.

Sørsamisk bispestav

Skrevet den 26.08.2014

Jørn Magnus Rivojen har laget og skjenket en «sør-samisk» bispestav til Den norske kirke.

Forbønn for kristne i Irak og Syria

Skrevet den 26.08.2014

Norges Kristne Råd oppfordrer alle menigheter i sine medlemskirker til å be for kristne og andre religiøse minoriteter i Irak.

Møt Henrik Syse i Tøyenkirken

Skrevet den 22.08.2014

Tradisjonen tro inviterer Nidaros bispedømmeråd alle som er engasjert i trosopplæring i Nidaros bispedømme til samling i Tøyenkirken (Oslo) dagen før trosopplæringskonferansen

Søndagsportalen

    

    Dagens bibelord

Linker Den norske kirke

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no