logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

 

Kystpilegrimsleia - Seilasen 2014

Frå laurdag, 26.07. om kvelden til måndag 28. juli om morgonen blir kystpilegrimsvegen markert ved at kystpilegrimsseilasen med MS Nordstjernen er å sjå langs vakre Mørekysten. Det er program også på land og dei tradisjonelle kyrkjestadane langs kysten står i fokus.

MS Nordstjernen

nettsida Kystpilegrimsleia har oppdatert informasjon og heile programmet for seilasen.

Les meir

Oppslag i Sunnmørsposten 10.07.2014

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

Ledig stilling som kapellan i Molde domkirke

Møre bispedømme har ledig stilling som kapellan i Molde domkirke. Søknadsfrist: 01.08.2014

Vil du jobbe i vakre Herøy?

Ledig stillingar som trusopplærar og organist / kyrkjemusikar

Pilegrimsseilas 2014 - også i Møre bispedøme

Mot slutten av juli blir Kystpilegrimsleia lansert som nasjonal pilegrimslei. Dette blir markert med ein seilas frå Stavanger til Trondheim med veteranskipet MS Nordstjernen frå 23. til 28. juli. I Møre bispedømme vil det 26. og 27. juli bli anløp og arrangement knytt til St Jetmundkyrkja på Åheim i Vanylven, Herøy gamle kyrkjestad og Kvernes stavkyrkje på Averøya. Lanseringsturen er open for alle som ønskjer å delta på heile seilasen eller delar av turen.

På veg mot prestetenesta

Alle som ønskjer å bli prest tek del i programmet "Vegen til prestetenesta". I 2014 var samlinga lagt til Møre bispedøme.

Grethe Lystad Johnsen er ny sokneprest i Molde

Møre bispedømeråd har i sitt møte 13. 06.2014 tilsett Grethe Lystad Johnsen som sokneprest i Molde domkyrkje.

Olavsstipendet 2015 er lyst ut med søknadsfirst 1. september 2014

Bispemøtet utlyser nå Olavstipendet for 2015. Stipendet blir fortrinnsvis tildelt prester tilsatt i statlig kirkelig stilling, og med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste.

Det tildeles to stipender, hver på inntil 50.000 kr. Til hvert av stipendene knytter seg permisjon med lønn for 6 måneder.

Det starta i Møre: "Sjustjerna" i Romsdal og på Nordmøre har 300-årsjubileum

Innspela frå dette prestefellesskapet i 1714 fekk avgjerande betydning for oppstarten av konfirmasjonsundervisning, trusopplæring og ein offentleg folkeskule i Norge. Det starta altså i Møre.

Skaparverkets dag 2014

Kyrkjeårskalenderen har første søndag i juni som «Skaparverkets dag».  Kyrkjelydane kan og bruke andre søndagar enn denne til å feire og takke for skaparverket. Det kan skje i samband med friluftsgudstenester, haust-takkefesten eller TV-aksjonssøndagenn 19. oktober.

Biskopens tale 17. mai 2014 i Molde

Biskop Ingeborg hold 17.mai tale i Molde. Her kan du lese heile talen

Biskop Martin av Newcastle skriv kyrkjehistorie i Den Anglikanske kyrkja

Han har invitert biskop Ingeborg til å forrette i samband med 20 årsfeiringa av kvinners presteteneste i England.

Grunnlovsjubileet 1814-2014

logo_javi.jpgI 2014 er det 200 år sidan Noreg fekk sin eigen grunnlov. Alle kyrkjelydane i landet var oppmoda til å markere dette jubileet i gudstenesta 23. februar 2014, og i Møre bispedøme har det vore markeringar i mange av kyrkjene, anten på sjølve dagen den 23. eller nærliggande søndagar.
Les meir om grunnlovsjubileet

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul