logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

Be for dei forfulgte i Irak og i Syria!

forfulgt_source_flickr.jpg

Norges Kristne Råd oppfordrer nå alle menigheter i sine medlemskirker til å be for kristne og andre religiøse minoriteter i Irak førstkommende søndag. Om lag 200.000 menneske, hovedsakelig Yazidier og kristne er på flukt og har søkt tilflukt i nord-vestre Irak. De befinner seg uten vann og mat, men i et fortvilt forsøk på å berge livet fra styrkene som beleirer dem.

Også preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, oppfordrer alle menigheter tilknyttet Den norske kirke til å be førstkommende søndag for alle de som nå forfølges på grunn av sin tro eller fordi de tilhører en politisk eller kulturell utsatt gruppe: «Vi må særskilt be for de kristne menighetene og for at våre trossøsken finner trøst og mot midt i fortvilelsen. Vi må kjenne på og dele deres lidelse som lemmer på det samme Kristi legeme som den verdensvide kirke er.»

Biskop Ingeborg Midttømme oppfordrar til forbøn for situasjonen i heile Midtausten og alle dei som er ramma av krig, vold, sult og maktspill.

Les oppfrordringa frå preses til forbøn for dei forfulgte i Irak og i Syria
Last ned forbøn frå Stefanusalliansen si heimeside

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

TV-aksjonen 2014 til Kirkens Nødhjelp: Vann forandrer alt

Søndag 19. oktober kan menighetene i Møre gjøre en stor forskjell for mennesker i Sudan, Etiopia, Somalia og flere andre land, som lider av mangel på vann. Årets TV-aksjon til Kirkens Nødhjelp skal gi en million mennesker varig tilgang til rent vann.

– La oss gjøre denne søndagen til «Skaperverkets dag» med fokus på vårt ansvar for kloden og for hverandre, sier biskop Ingeborg Midttømme.

Vil du bli kantor i Kristiansund?

Kristiansund menighet søkjer ny kantor i 100%

Lansering av kystpilegrimsleia

Kystpilegrimsleia blei lansert i slutten av juli. På vegen mellom Stavanger og Trondheim blei det mange markeriungar ved Mørekysten. Med bildeserie

Biskopen "TETT PÅ" speiderlandsleiren

TETT PÅ er tema for speiderlandsleiren til KFUK-KFUM som finner sted i Asker 2.-9.august. Biskopen kom nettopp hjem og var overveldet over å få møte så mange speidere, rovere og ledere fra Møre.

Pilegrimsseilas 2014 - også i Møre bispedøme

Mot slutten av juli blir Kystpilegrimsleia lansert som nasjonal pilegrimslei. Dette blir markert med ein seilas frå Stavanger til Trondheim med veteranskipet MS Nordstjernen frå 23. til 28. juli. I Møre bispedømme vil det 26. og 27. juli bli anløp og arrangement knytt til St Jetmundkyrkja på Åheim i Vanylven, Herøy gamle kyrkjestad og Kvernes stavkyrkje på Averøya. Lanseringsturen er open for alle som ønskjer å delta på heile seilasen eller delar av turen.

På veg mot prestetenesta

Alle som ønskjer å bli prest tek del i programmet "Vegen til prestetenesta". I 2014 var samlinga lagt til Møre bispedøme.

Grethe Lystad Johnsen er ny sokneprest i Molde

Møre bispedømeråd har i sitt møte 13. 06.2014 tilsett Grethe Lystad Johnsen som sokneprest i Molde domkyrkje.

Olavsstipendet 2015 er lyst ut med søknadsfirst 1. september 2014

Bispemøtet utlyser nå Olavstipendet for 2015. Stipendet blir fortrinnsvis tildelt prester tilsatt i statlig kirkelig stilling, og med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste.

Det tildeles to stipender, hver på inntil 50.000 kr. Til hvert av stipendene knytter seg permisjon med lønn for 6 måneder.

Det starta i Møre: "Sjustjerna" i Romsdal og på Nordmøre har 300-årsjubileum

Innspela frå dette prestefellesskapet i 1714 fekk avgjerande betydning for oppstarten av konfirmasjonsundervisning, trusopplæring og ein offentleg folkeskule i Norge. Det starta altså i Møre.

Skaparverkets dag 2014

Kyrkjeårskalenderen har første søndag i juni som «Skaparverkets dag».  Kyrkjelydane kan og bruke andre søndagar enn denne til å feire og takke for skaparverket. Det kan skje i samband med friluftsgudstenester, haust-takkefesten eller TV-aksjonssøndagenn 19. oktober.

TV- aksjonen 2014

  
  tva_180_500.gif

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul