logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

tom_grav.jpg

«Hva er det viktigste i påsken for deg?»
Denne påsken har jeg vært så heldig at jeg har fått dette spørsmålet både i avisintervju og i radiointervju.
Påsken er grunnlaget for min kristne tro. Uten påsken, uten oppstandelsen påskemorgen var det ingen kristen kirke. I dagene frem til påskemorgen kan vi gjennom dagens bibelord og menighetenes gudstjenester få følge Guds vei frem dit. Vi kan følge Jesus på hans veg gjennom lidelse og død til oppstandelsen. Derfra går vår veg sammen med ham.

Det er mange påskesalmer som gir oss ord til livet med Jesus Kristus. I år vil jeg gjerne dele er nyere salmetekst av Svein Ellingsen:

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
her hvor vi rammes av jordlivets slag.

Selv om vi føler oss svake i verden,
bærer vi i oss et grunnfestet håp:
Livets oppstandelse påskedagsmorgen,
underet, skjedde på ny i vår dåp.
 

Med ønske om en velsignet påske, Ingeborg Midttømme, biskop

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

Oppfølging etter Kyrkjemøtet 2014

Med bakgrunn i vedtak i Kyrkjemøtesak 14/14 og i vedtak i Bispemøtesak 36/08 informerer biskopen prestar, bispedømerådsmedlemar og kyrkjeverjer.

Hvordan får vi kirkeledelsen til å fungere lokalt?

I fellesskap å bygge et bedre grunnlag for å få ledelsen til å fungere godt lokalt i kirken» var temaet når prostene og kirkevergene i Møre var samlet til fagdag i Molde 10 april

Ledige prestestillingar i Møre

Vi søkjer sokneprest i Tresfjord og Vike og sokneprest i Molde domkirke

12 nyutdanna ungdomsleiarar

28.-30. mars var det avslutningshelg for leiartreningskurset for ungdom i Møre som starta september 2014. Under gudsteneste i Ørsta kyrkja ba vi for deltakarane før dei reiste tilbake tilø sitt lokale arbeid.

”KULI-PRISEN” 2014

   til sokneprest i Aure, Per Eilert Orten

Hellig Uro i Molde domkirke

Konferansen om kunst i kyrkjerommet samla over 80 deltakarar frå heile landet.

Frå Kvinnenettverkssamling 27. mars Ulsteinvik

Kvinnelege teologar, dei fleste tilsett i Møre bispedømeråd var samla for å snakke om tema "Leiing i kyrkja"

Fylkesmann og biskop deltok på grunnlovsfeiring i Molde

Over hele Møre bispedømme ble grunnloven markert ved gudstjenestene 23. februar.  I Molde deltok fylkesmann Lodve Solholm med skriftlesing og biskop Ingeborg Midttømme holdt preken.  Se oppslag i Romsdals Budstikke og les biskopens preken.

FASTEAKSJONEN 2014

Kirkens Nødhjelp sin årlege fasteksjon kjem også i år!   Pengane som kjem inn går til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid over heile verda, til dei som treng det mest. Aksjonsdagen er i denne veka, tirsdag 8. april.  Ta vel i mot konfirmantar og andre som kjem på døra!  (Foto:  Erlend Angelo, KN)

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2013

Les den fyldige årsrapporten om målsettingar, tiltak, resultat og ananlyser.  Og mykje informativ statistikk!  Klikk deg vidare!(Foto: Egil Sæbø)

Grunnlovsjubileet 1814-2014

logo_javi.jpgI 2014 er det 200 år sidan Noreg fekk sin eigen grunnlov. Alle kyrkjelydane i landet var oppmoda til å markere dette jubileet i gudstenesta 23. februar 2014, og i Møre bispedøme har det vore markeringar i mange av kyrkjene, anten på sjølve dagen den 23. eller nærliggande søndagar.
Les meir om grunnlovsjubileet

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul