logo2.png

Heim

Finn kyrkjelyd

Finn din menighet

Nord-Hålogaland Sør-Hålogaland Nidaros Møre Hamar Oslo Borg Tunsberg Agder og Telemark Stavanger Bjørgvin

dagens_bibelord_190.jpg

11.-12. juni 2014 blir det Stiftsdagar i Molde

 molde folkehøgskule.jpg

Molde Folkehøgskule i sommarbris. Ein lys kveld med småprat på plenen. Festmiddag, flott musikk og engasjerande foredrag. Det er stiftsdagar slik vi hugsar dei. I juni kan vi oppleve det på nytt!

Påmeldinga har starta. www.kirken.no/more/stiftsdag 

Nyttige lenker

Abonner på nyhende >> Tidlegare nyhende >>

Kva skjer til hausten?

Ei oversikt over aktivitetane i Møre bispedøme finn du ved å laste ned Stiftskalenderen for Møre bispedøme

Ledig stilling som sokneprest i Molde

Det er ledig stilling som sokneprest i Molde domkirke. Molde domkirke har ca. 10 000 medlemmer. Det er et rikt gudstjenesteliv og et stort barne- og ungdomsarbeid i menigheten.

Døden må vike for Gudsrikets krefter!

Påsken er grunnlaget for min kristne tro. Uten påsken, uten oppstandelsen påskemorgen var det ingen kristen kirke. Les biskopens påskehilsen.

Oppfølging etter Kyrkjemøtet 2014

Med bakgrunn i vedtak i Kyrkjemøtesak 14/14 og i vedtak i Bispemøtesak 36/08 informerer biskopen prestar, bispedømerådsmedlemar og kyrkjeverjer.

Ledig prestestilling i Tresfjord og Vike

Vi søkjer sokneprest i Tresfjord og Vike i Indre Romsdal prosti

Hvordan får vi kirkeledelsen til å fungere lokalt?

I fellesskap å bygge et bedre grunnlag for å få ledelsen til å fungere godt lokalt i kirken» var temaet når prostene og kirkevergene i Møre var samlet til fagdag i Molde 10 april

12 nyutdanna ungdomsleiarar

28.-30. mars var det avslutningshelg for leiartreningskurset for ungdom i Møre som starta september 2014. Under gudsteneste i Ørsta kyrkja ba vi for deltakarane før dei reiste tilbake tilø sitt lokale arbeid.

”KULI-PRISEN” 2014

   til sokneprest i Aure, Per Eilert Orten

Hellig Uro i Molde domkirke

Konferansen om kunst i kyrkjerommet samla over 80 deltakarar frå heile landet.

Frå Kvinnenettverkssamling 27. mars Ulsteinvik

Kvinnelege teologar, dei fleste tilsett i Møre bispedømeråd var samla for å snakke om tema "Leiing i kyrkja"

Grunnlovsjubileet 1814-2014

logo_javi.jpgI 2014 er det 200 år sidan Noreg fekk sin eigen grunnlov. Alle kyrkjelydane i landet var oppmoda til å markere dette jubileet i gudstenesta 23. februar 2014, og i Møre bispedøme har det vore markeringar i mange av kyrkjene, anten på sjølve dagen den 23. eller nærliggande søndagar.
Les meir om grunnlovsjubileet

50 år med kvinner i presteteneste

Hefte: "Kven kan seia nei til Gud?"

I heftet er det også med innlegg av biskop Ingeborg Midttømme og tidlegare biskop Odd Bondevik.  Du kan og lese sokneprest Matias Austrheim si forteljing om eigen veg til prestetenesta og om sine tankar om kvinner i tenesta.  Heftet er i ei lett tilgjengeleg form og forsynt med gode bilete. 

Last ned heftet her

Ordinerte kvinner 

Møre bispedømeråd
Møre biskop

Moldetrappa 1
6415 MOLDE

Telefon:      71250670
Telefax:      71250671
E-post:       more.bdr@kirken.no
                  more.biskop@kirken.no

Heimeside:  http://www.kirken.no/more

Ansvarleg redaktør: Bjørn Olaf Storhaug                 
Nettredaktør: Christfried Kaul