www.gronnkirke.no

Bønn og faste for klimarettferdighet

Norske kirke- og organisasjonsledere deltar sammen med andre i felles kampanje for klimarettferdighet. De forplikter seg til å faste, be, og kutte i egne karbonutslipp fram til klimatoppmøtet i desember.

> Les mer her.

RESSURS
Klimarettferdighet

Et magasin om tro, teologi og klima, spesielt rettet mot ungdom. 
> Les mer her.

RESSURS
Film om klima

Se kortfilmen om klodens klimakamp
> Se film her

 

NYHETER
Klimaforhandlingene

Les om den tverreligiøse delegasjonens opplevelser på klimatoppmøtet.
> Les mer her 

 

RESSURSER
Grønn trosopplæring

Finn materiell og informasjon om grønn trosopplæring her.
> Les mer her 

 

SE HELE NYHETSLISTEN