Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Medlemskap i Den norske kirke

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med presten i menigheten der du bor. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken.

Det er en plass for deg i Den norske kirke

Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Bispedømmene, prostiene og soknene (= menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet, og alle innbyggere i Norge bor dermed i en av Den norske kirkes menigheter. Den norske kirkes menigheter henvender seg til hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke tilhører Den norske kirke, er velkommen til kirkens gudstjenester og andre arrangementer.

1. januar 2014 var 75 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke.

Medlemmene begrunner sitt medlemskap ulikt. For noen teller respekten for vår kristne tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner dette i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om begrunnelse for den enkeltes kirkemedlemskap.

Se også § 3 i Kirkeloven av 1996.

Se også Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (4. januar 2006)


I menyen øverst til venstre finner du mer informasjon som gjelder medlemmenes formelle relasjon til kirken.


  • Opplysninger om medlemskap i tros- og livssynssamfunn kan fås ved henvendelse til
    Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00.