Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

 •  

  Kirkerådets sekretariat
  E-post: post.kirkeradet@kirken.no
  Telefon: 23 08 12 00.

  Nedenfor presenteres ansatte ved de nasjonale kirkelige rådenes fellessekretariat.
  Klikk på bildene ved hver ansatt for større utgave i farger.

  Her finnes pressebilder av
  >> lederne i de nasjonale råd
  >> biskopene

  Organisasjonskart for de sentralkirkelige råd - august 2010>> Organisasjonskart for de sentralkirkelige råds sekretariat (pdf)

   

 • agoy_svh.jpg

  Berit Hagen Agøy

  Generalsekretær i Mellomkirkelig råd.
  berit.hagen.agoy@kirken.no

  Tlf.: 23 08 12 70

 • vidar_andersen_svarthvit.jpg.jpg 

  Vidar Andersen

  Sekretær, avdeling for samisk kirkeliv.
  vidar.andersen@kirken.no

  Tlf.:

 • akero_shv.jpg

  Hans Arne Akerø

  Seksjonsleder, seksjon for gudstjenesteliv og kultur.
  hans.arne.akero@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 56

 • aksoy_shv.jpg

  Kristine Aksøy

  Seksjonsleder, Seksjon for barn, unge og trosopplæring
  kristine.aksoy@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 88

 • askvig_shv.jpg

  Marthe Askvig

  Seniorrådgiver, juss - kontraktsrett og offentlige anskaffelser
  marthe.askvig@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 21

 • lill_ann_bakken_svarthvit.jpg.jpg

  Lill-Ann Bakken

  Førstekonsulent, seksjon for IKT.
  lill-ann.bakken@kirken.no
  Tlf.:

 • bekkelund1_shv.jpg

  Ole Inge Bekkelund

  Avdelingsdirektør, Avdeling for kirkeordning
  ole.inge.bekkelund@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 50 / 99 09 07 07

 • berge_shv.jpg

  Ove Morten Berge

  Seniorrådgiver, kirkebygg
  ove.morten.berge@kirken.no Tlf.: 48 99 12 80

 • berget_shv.jpg

  Marit Berget

  Resepsjon/sentralbordbetjening
  marit.berget@kirken.no Tlf.: 23 08 12  00

 • bommen_shv.jpg

  Carl-Fredrik Bommen

  Rådgiver Avdeling for menighetsutvikling
  carl-fredrik.bommen@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 94

 • bondevik_shv.jpg

  Kjetil Bondevik

  Seniorrådgiver - kjetil.bondevik@kirken.no Tlf.: 23 08 12 87 / 95 90 85 71
  Ansvarlig for fagområdet kommunikasjon, markedsføring og profilering for barn, unge og trosopplæring.

 • bredoch_ragnar_sort_hvitt.jpg 

  Ragnar Bredoch

  Seniorrådgiver kirkerett, Avdeling for kirkeordning
  ragnar.bredoch@kirken.no Tlf.: 23 08 12 54

 • breen_shv.jpg

  Vivian Breen

  Førstekonsulent arkiv, Administrasjonsavdeling
  vivian.breen.rode@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 24
  Journalføring, vedlikehold av arkivbasen, bibliotektjenester.

 • dehlin_shv.jpg

  Liv Janne Dehlin

  Førstekonsulent, Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner.
  liv.janne.dehlin@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 71
  Sekretær for generalsekretær, ass. generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

 • dirdal_shv.jpg

  Astrid Bjerke Dirdal

  Sekretær, Administrasjonsavdelingen
  astrid.dirdal@kirken.no Tlf.: 23 08 12 28

 • eide_svarthvit.jpg

  Anders Backer-Grøndahl Eide

  Seniorrådgiver - kirkeordning
  anders.backer-grondahl.eide@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 57

   

 • edoy_shv.jpg

  Torill Edøy

  Rådgiver funksjonshemmede i kirken,
  torill.edoy@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 64
  Praktisk tilrettelegging for funksjonshemmede. Holdningsskapende arbeid for bedre inkludering.

   

 • egeland_shv.jpg

  Sigrun Egeland

  Rådgiver økonomiavd.
  sigrun.egeland@kirken.no Tlf.: 23 08 12 17

 • engeseth_shv.jpg

  Karen Marie Engeseth

  Rådgiver lønns- og personalspørsmål
  karen.marie.engeseth@kirken.no Tlf.: 23 08 12 20

 • evenshaug_trude_2012_shv.jpg

  Trude Evenshaug

  Kommunikasjonsdirektør 
  trude.evenshaug@kirken.no Tlf.: 23 08 12 05 / 48 99 12 05

   

 • fagerli_shv.jpg

  Beate Fagerli

  Seniorrådgiver, Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner. 
  beate.fagerli@kirken.no Tlf.: 23 08 12 74
  Teologisk Nemnd, internasjonale teologiske samtaler.

 • fagermoen_shv.jpg

  Jan Rune Fagermoen

  Avdelingsdirektør, Kirkerådets avdeling for administrasjon
  jan.rune.fagermoen@kirken.no Tlf.: 23 08 12 25

 • frydenlund_shv.jpg

  Kristin Frydenlund

  Rådgiver - Seksjon for barn, unge og trosopplæring
  kristin.frydenlund@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 90

 • hallen_shv.jpg

  Knut Hallen

  Daglig leder, Samarbeid Menighet og Misjon (SMM)
  knut.hallen@kirken.no  Tlf.: 23 08 12 75
  Samarbeid Menighet og Misjon er et samarbeid mellom Den norske kirke og syv misjonsorganisasjoner. 
  http://www.menighetogmisjon.no

 •  

  David Scott Hamnes

  Seniorrådgiver, gudstjenesteliv
  dsh@kirken.no Tlf.: 23 08 12 95

 • hellgren_shv.jpg

  Guro K. Hellgren

  Seniorrådgiver, Diakoni 
  guro.hellgren@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 61
  Implementering av ny Plan for diakoni i Den norske kirke. Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk. Planer for kirkens tjeneste ved katastrofer og ulykker. Kirke og helse.

 • henriksen_shv.jpg

  Dag Trygve Henriksen

  Arkivleder
  dag.trygve.henriksen@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 23

 • haavik_shv.jpg

  Åge Haavik

  Seniorrådgiver gudstjenesteliv
  aage.haavik@kirken.no Tlf.: 23 08 12 55
  Liturgiske saker.

   

 • johnsen_jens_petter1_shv.jpg

  Jens-Petter Johnsen

  Direktør i Kirkerådet
  jens.petter.johnsen@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 10

   

 • johnsen_tore_shv.jpg

  Tore Johnsen

  Generalsekretær i Samisk kirkeråd
  tore.johnsen@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 35, mobil 48 99 12 35

 • javold_shv.jpg

  Svein Henry Jåvold

  Seniorrådgiver kirkelige registre
  svein.henry.javold@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 48

   

 • karlsen2_shv.jpg

  Reidun Karlsen

  Førstesekr. Administrasjonsavdelingen
  reidun.karlsen@kirken.no Tlf.: 23 08 12 19
  Materiellekspedisjon og sentralbordtjeneste

 • kleven_shv.jpg

  Kjetil Kleven

  Leder for brukerstøtte medlemsregisteret.
  kjetil.kleven@kirken.no, Tlf.: 23 08 12 44

 • kloster_shv.jpg

  Sven Thore Kloster

  Rådgiver, Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner. (Mellomkirkelig råd)
  sven.thore.kloster@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 78
  Spørsmål knyttet til religionsdialog, religionsteologi, religionspolitikk, integrering, flyktning- og asylpolitikk.

 • kolbjornsrud_shv.jpg

  Kjersti Kolbjørnsrud

  Seniorrådgiver, Seksjon for barn, unge og trosopplæring
  kjersti.kolbjornsrud@kirken.no  Tlf.: 23 08 12 93

   

 • kristensen_shv.jpg

  Vidar Kristensen

  Seniorrådgiver/prosjektleder, Seksjon for gudstjenesteliv
  vidar.kristensen@kirken.no

  Tlf.: 23 08 12 07 / 95 77 75 25
  Prosjektleder for arbeidet med ny salmebok.

 • kohn_shv.jpg

  Svein M. Køhn

  Seniorrådgiver økonomi. Administrasjonsavdelingen
  Økonomisk analyse, internkontroll,
  økonomi- og risikostyring.
  svein.mathias.kohn@kirken.no Tlf. 23 08 12 18.

 • langkaas_2013_sorthvitt.jpg

  Randi Langkaas

  Ungdomsrådgiver, Seksjon for barn,
  unge og trosopplæring. 
  randi.langkaas@kirken.no Tlf.: 23 08 12 92

   

 • gina_lende_sorthvit.jpg

  Gina Lende

  Rådgiver - Mellomkirkelig råd.
  gina.lende@kirken.no Tlf. 23 08 12 77
 • lende_shv.jpg

  Susanne Lende

  Kommunikasjonsrådgiver.
  susanne.lende@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 47

 • lindland_tjonn_shv.jpg

  Brynjulf Jung Lindland-Tjønn

  Webredaktør - seniorrådgiver
  brynjulf.lindland.tjonn@kirken.no
  tlf. 23 08 12 14

 •  

  Tove-Lill Labahå Magga

  Seniorrådgiver, Avdeling for samisk kirkeliv
  tlm@kirken.no Tlf.: 

 • meling_shv.jpg

  Øyvind Meling

  Seniorrådgiver, leder seksjon for IKT
  oyvind.meling@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 51

   

 •  

  Anne Jorunn Midtkil

  Førstekonsulent gudstjenesteliv.
  ajm@kirken.no  Tlf.:  23 08 12 96

 • myrholt_shv.jpg

  Turid Sissel Myrholt

  Rådgiver, kultur, Seksjon for gudstjenesteliv
  og kultur
  turid.myrholt@kirken.no Tlf.: 23 08 12 42

 • nyborg_shv.jpg

  Berit Nyborg

  Førstekonsulent , Seksjon for IKT.
  berit.nyborg@kirken.no Tlf.: 23 08 12 46
  Vedlikehold og ajourhold av kirkens
  medlemsregister. Medlemsservice

 • pahlke_svarthvit.jpg 

  Silke Pahlke

  Rådgiver (vikar) - Seksjon for barn, unge og
  trosopplæring
  silke.pahlke@kirken.no
  Tlf. 23 08 12 89 Mob: 482 24 648

   

 •  

  Britt Rajala

  Rådgiver, avdeling for samisk kirkeliv.
  britt.rajala@kirken.no

  Tlf.:23 08 12 67

 • rise_oivind_shv1.jpg

  Øyvind Rise

  Seniorrådgiver i Bispemøtets sekretariat.
  oyvind.rise@kirken.no Tlf. 23 08 13 93

 • vormeland_2012_svarthvit.jpg

  Hilde Vormeland Rø

  Rådgiver 
  Avd. for administrasjon
  hilde.vormeland.roe@kirken.no Tlf.: 23 08 12 58 / 48 99 12 58

 • roseg1_shv.jpg

  Gerd Karin Røsæg

  Assisterende direktør
  gerd.karin.roseg@kirken.no

  Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

 • schorre_shv.jpg

  Hans Jürgen Schorre

  Seniorrådgiver, Seksjon for diakoni og samfunn.
  hans.jurgen.schorre@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 65
  Koordinator for Kirkelig nettverk for miljø,
  forbruk og rettferd.

 • skonnord1_shv.jpg

  Jahn-Oluf Skonnord

  Seniorrådgiver, direktørens stab
  oluf.skonnord@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 15

 • smorgrav_shv.jpg

  Hildegunn Opstad Smørgrav

  Rådgiver, liturgisk musikk, Seksjon for gudstjenesteliv og kultur
  hildegunn.opstad.smorgrav@kirken.no
  Tlf. 23 08 12 59

 • solbakken_shv.jpg

  Christofer Solbakken

  Generalsekretær Bispemøtet
  christofer.solbakken@kirken.no
  Tlf. 23 08 13 92 - mob. tlf.: 95 11 99 46

 • maria_roysdatter_shv.jpg 

  Maria Roysdatter Steinsvik

  Samisk kirkeråd
  mrs@kirken.no 
  Tlf.: 23 08 12 68

 • stendal_shv.jpg

  Synnøve Hinnaland Stendal

  Seksjonssjef, Seksjon for diakoni og samfunn
  synnove.hinnaland.stendal@kirken.no

  Tlf.: 23 08 12 60

 • tanggaard_shv.jpg

  Per Tanggaard

  Seniorrådgiver. Avdeling for Kirkeordning
  per.tanggaard@kirken.no Tlf.: 23 08 12 53
  Kirkelig årsstatistikk - Kostra, NSD, SSB, Kirkens tilstandsrapport. Oppfølging av avtale med KIFO. Valgordninger - veiledning, nominasjonsprosesser. Kirkebygg og kirkegårdsforvaltning. Gravferdsrådet.

 • thompson_shv.jpg

  Siv Thompson

  Seniorrådgiver, Avdeling for kommunikasjon, informasjon og IT
  siv.thompson@kirken.no Tlf.: 23 08 12 08 / 48 24 82 54   
  Pressekontakt og strategisk rådgiver

   

 • tjelle_shv.jpg

  Einar Tjelle

  Assisterende generalsekretær, Mellomkirkelig råd
  einar.tjelle@kirken.no Tlf.: 23 08 12 72

 • tobiassen_shv.jpg

  Øyvind Tobiassen

  Rådgiver økonomi, Administrasjonsavdelingen
  oyvind.tobiassen@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 16

 • vaaje_svarthvit.jpg 

  Per Ivar Våje

  Prosjektkoordinator, Skaperverk og bærekraft
  (Samarbeidsprosjekt mellom Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd)
  piv@kirken.no Tlf.: Tlf. 23 08 12 66 Mob: 98 01 23 13

   

 • welden_tone_sort_hvitt.jpg

  Tone Welden

  Sjefssekretær
  tone.welden@kirken.no Tlf.: 23 08 12 11
  Sekretær for direktør, assisterende direktør,
  Kirkerådet og Kirkemøtet.

   

 • westermoen_shv.jpg

  Gunnar Westermoen

  Seniorrådgiver, Avdeling for kommunikasjon, informasjon og IT.
  gunnar.westermoen@kirken.no Tlf.: 23 08 12 06 / 48 99 12 06

 • westly_svarthvit.jpg
   

  Inge Westly

  Seniorrådgiver, Bispemøtet
  inge.westly@kirken.no
  Tlf.: 23 08 13 94

 • paul_erik_wirgenes_svarthvit.jpg

  Paul Erik Wirgenes

  Avdelingsdirektør, Avdeling for menighetsutvikling
  paul.erik.wirgenes@kirken.no
  Tlf.: 23 08 12 85 / 48 99 12 85

   

   

 • oftsaas_shv.jpg

  Hege Flo Øfstaas

  Seniorsekretær, Bispemøtet
  hfo@kirken.no Tlf. 23 08 13 90

De sentralkirkelige rådenes fellessekretariat