Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Publikasjoner fra Kirkerådets materiellekspedisjon

Velg blant følgende kategorier:

Gudstjenesteliv, menighetsliv Trosopplæring, konfirmasjon, voksenundervisning
Diakoni, samfunn Kirkeordning, personal, rådsorganer
Økumenikk, internasjonale spørsmål Den norske kirkes nord/sør-informasjon
Størst av alt, Lys Våken, Tårnagenthelg, Kode B og Gratulerer med dåpen Profilartikler Den norske kirke
Engelske utgivelser
Vis alle publikasjoner › Vis nyeste publikasjoner ›Nyeste publikasjoner

Info om produktet!
- Fortellerhanske
Hansken er et godt pedagogisk hjelpemiddel til å fortelle om dåpen.
Artikkelnr: 4261
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
- sier vi
Religionsdialog for konfirmanter.
Artikkelnr: 3040
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
(a) Livsnær, relevant, tilgjengelig – en antologi om kirken 18-30
Artikkelsamling om kirken og aldersgruppen 18-30.
Artikkelnr: 1055
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
(a) Lovsamling for Den norske kirke (2013)
Ny utgave av Lovsamling for Den norske kirke ble utgitt i januar 2013.
Artikkelnr: 4003
Info om produktet!
Kr. 225
Info om produktet!
(a) Pakketilbud: Lovsamling (2013) + Årbok for Den norske kirke (2012)
Spar kr. 100 kroner! Ved å bestille Lovsamlingen og Årboka samlet gis en pakkepris på kr. 395,- (Full pris er kr. 495,-) Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg.
Artikkelnr: 4010
Kr. 395
Info om produktet!
(a) Sammen - en rapport fra Bispemøtets samlivsetiske utvalg
Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv
Artikkelnr: 6034
Info om produktet!
Kr. 100
Info om produktet!
(a)-Årbok for Den norske kirke 2012
60. utgave av Årbok for Den norske kirke 2012 utgis september 2012. Jubileumsutgaven skulle ha kommet ut i 2011, men ble da ikke utgitt.
Artikkelnr: 4030
Info om produktet!
Kr. 270
Info om produktet!
(b)-Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2011-2015
Utgitt oktober 2011. Pris: kr. 200,- (+ porto). Grunnbok for rådsmedlemmer. Boken er på 220 sider og har detaljert innholdsfortegnelse og stikkordoversikt.
Artikkelnr: 4008
Info om produktet!
Kr. 200
Info om produktet!
Church of Norway - presentasjonsbrosjyre
En enkel 8-siders brosjyre i format 10 x 21 cm som beskriver Den norske kirkes historie og virksomhet på engelsk. Selges i pakker á: 20 eks. kr. 60,- 50 eks. kr. 125,- 100 eks. kr. 200,- + mva, fakturagebyr og porto
Artikkelnr: 6009
Info om produktet!
Kr. 0
Info om produktet!
Erkjenne fortid - forme framtid
Tore Johnsen og Line M. Skum (red.) ERKJENNE FORTID – FORME FRAMTID Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi
Artikkelnr: 2020
Info om produktet!
Kr. 200
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke
Plan for trosopplæring ble vedtatt av Kirkemøtet i 2009. Plan for trosopplæring er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer. Planen er et redskap for menigheter, menighetsråd, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Artikkelnr: 4241
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
Gud gir - vi deler. Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja
Plan for trusopplæring blei vedteken av Kyrkjemøtet i 2009. Planen er ein kombinasjon av ein rammeplan og eit ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planar. Plan for trusopplæring er ein reiskap for kyrkjelydar, medlemer av sokneråda, tilsette, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjonar og andre som har ansvar for trusopplæringa i kyrkjelyden.
Artikkelnr: 4242
Info om produktet!
Kr. 25
Info om produktet!
I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke
Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014. Kirkemøtet 2008 vedtok et samlende visjonsdokument for Den norske kirke: Kirkemøtet vedtok følgende satsingsområder for Den norske kirke i perioden 2009 – 2014: Diakoni, Kirkemusikk og kultur, Barn og unge, Gudstjenesteliv, Samisk kirkeliv
Artikkelnr:
Info om produktet!
Kr. 0
Info om produktet!
Spiralblokk til notatar "10 gode grunnar til å gå på gudsteneste" - Nynorsk
Tøff og brukarvenleg notatblokk i stort format og med spiral i ryggen. Nynorsk.
Artikkelnr: 4227
Info om produktet!
Kr. 35
Info om produktet!
Spiralblokk til notater "10 gode grunner til å gå på gudstjeneste" - Bokmål
Tøff og anvendelig notatblokk i stort format og med spiral i ryggen. Bokmål.
Artikkelnr: 4226
Info om produktet!
Kr. 35
Info om produktet!
Strategiplan for samisk kirkeliv
Kirkemøtet 2011 vedtok Strategiplanen for samisk kirkeliv. Strategiplan for samisk kirkeliv er et strategidokument for samisk kirkeliv i Den norske kirke. Planen munner ut en offensiv handlingsplan for perioden 2012-2016.
Artikkelnr: 2018
Info om produktet!
Kr. 50
Størst av alt - trosopplæringens innhold (bokmål)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4244
Kr. 0
Størst av alt - trosopplæringens innhold (nynorsk)
Denne lille planfolderen presenterer noen hovedelementer fra Plan for trosopplæring.
Artikkelnr: 4245
Kr. 0


Alle priser er inkl. mva. Ekspedisjonsgebyr (kr. 50,-) og porto kommer i tillegg.