Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo

Lademoen menighet

Postboks 5146 Lademoen
7447 TRONDHEIM
Tlf. 46809244 / 73526362
Fax. 73531230
post.lademoen@kirken.trondheim.no

http://lademoen.kirken.trondheim.no/

Bispedømme: Nidaros
Prosti: Nidaros Domprosti
Fellesråd: Trondheim

Ansatte:
Stein Ellinggard, Sokneprest
Siri Linge Frønes, Diakon
Øyvind Kåre Pettersen, Kantor
Hilde Elisabeth Rosenkrantz, Sokneprest
Randi Solbakken, Daglig leder