Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Illustrasjonfoto fra et ungdomsmøte i Genéve mellom utsendinger fra ulike religioner. (Foto: http://www.oikoumene.org)

Økumenisk tilnærming til kristen-muslimsk dialog

30.10.2008
Ledere og fagfolk fra kirker over hele verden var 18.-20. oktober samlet i Genéve til konsultasjon om kristen-muslimsk dialog. 

Konsultasjonen ble arrangert av Kirkenes verdensråd i samarbeid med alle kirkefamiliene i Christian World Communions, som for eksempel lutheranere, anglikanere, reformerte, ortodokse, metodister, evangelikale og pinsevenner.

Formålet med den felleskirkelige konsultasjonen var å samtale om kristen selvforståelse i møte med muslimer. Kirkeledere og fagfolk fra de forskjellige kirkene delte ulike tilnærminger og teologiske ressurser med hverandre.

- Kristne og muslimer møter hverandre i vidt forskjellige samfunn og kontekster i ulike deler av verden. Derfor har kirkene ulike erfaringer med muslimer og religionsmøtet. Alle deltakerne på konsultasjonen ønsket å styrke dialogen med muslimer, og fortsette de økumeniske samtalene om kristen selvforståing i møte med islam, forteller Mellomkirkelig råds rådgiver Sven Thore Kloster som deltok som utsending fra Den norske kirke.

Professor ved teologisk Fakultet, Oddbjørn Leirvik (bilde), som i mange år har deltatt i kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd, holdt et av hovedforedragene på konsultasjonen. Leirvik var en Det Lutherske Verdensforbunds representanter på møtet.

Les Leirviks foredrag ”A relational theology in dialogue with Islam” her.

Se ellers Leirviks nettside om kristen-muslimsk dialog

Konsultasjonen var et resultat av ulike kirkelige responser  på A Commond Word , brevet fra 138 muslimske ledere 13. oktober 2007 til de største kirkefellesskapene i verden. I kjølvannet av brevet fra muslimene har Kirkenes verdensråd initiert en større svarprosess som blant annet inneholder brevet ”Learning to explore love together”. Dette brevet oppfordrer medlemskirkene til å leve i dialog med muslimer i sine nærmiljøer. (Kirkens informasjonstjeneste)

Kontaktperson:
Sven Thore Kloster, rådgiver i Melliomkirkelig råd. sven.thore.kloster@kirken.no Tlf.: 23 08 12 78 

Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn
>Nyhetsarkiv