Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Tor B. Jørgensen vigsles til biskop 28. januar

27.11.2006
Bispemøtets preses biskop Olav Skjevesland har i samråd med Kultur- og kirkedepartementet og Sør-Hålogaland bispedømmeråd fastsatt dato for vigsling av den nye biskopen i Sør-Hålogaland, Tor Berger Jørgensen. Vigslingen finner sted til søndag 28. januar 2007 kl. 11.00 i Bodø domkirke. Tor Berger Jørgensen ble utnevnt i statsråd 17. november. Hans Majestet Kongen vil være til stede under høytideligheten.


Det er Bispemøtets preses som forestår vigsling av ny biskop.Ved vigslingsgudstjenester deltar valgte ledere i Den norske kirke, andre norske biskoper og biskoper fra en rekke søsterkirker. Også andre kirkesamfunn er representert. Ved vigsling av biskop deltar også myndighetspersoner fra Storting og regjering, stat, fylke og kommune. Prostene, representanter for kirkelig ansatte og menighetsråd inviteres også til vigslingsgudstjenester.

Tor B. Jørgensen (60), som nå er domprost i Bodø, har tidligere vært misjonsprest i Japan og generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap. Jørgensen, som etterfølger Øystein Ingar Larsen som biskop, kommer opprinnelig fra Oslo. Han ble født 1945, og har studert teologi ved Misjonshøyskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet i Oslo. I tillegg til japanskstudier i Kobe, har han studert engelsk og teologi og kultur ved Selly Oak Colleges og Queen`s College. I to perioder var Jørgensen misjonsprest i Japan (1976–1980 og 1983–1989), avbrutt av en periode som NAVF-stipendiat. De siste tre årene i Japan var han assisterende professor i kirkehistorie ved Kobe lutherske teologiske seminar.

Fra 1989 til 1991 var Tor B. Jørgensen medialeder i Det Norske Misjonsselskap, før han overtok som generalsekretær i organisasjonen, en stilling han hadde fra 1991 til 1999.

Jørgensen har vært domprost i Bodø siden 2000, og blir følgelig biskop i et fylke han har lært godt å kjenne. Han har markert seg på flere områder som er viktige for lokalsamfunnene i Nordland, ikke minst når det gjelder miljøspørsmål. Han har vært en aktiv medspiller i kampen mot utslippene fra Sellafield, og var en av forfatterne av Geirangerdeklarasjonen i 2003, hvor kirker i åtte land rundt Nordsjøen vil samarbeide om å bevare Nordsjøen som rent og rikt hav. (Kirkens informasjonstjeneste)


>Nyhetsarkiv