Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Kirkenes Verdensråd støtter kristne syrere

28.02.2012

Situasjonen i Syria er fortsatt alvorlig. Nå oppfordrer Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, til bønn for kristne i Syria.


Be for Syria

I tillegg har medlemmene av Kirkenes Verdensråds (KV) utøvende komite sendt en uttalelse til kirkene i Syria, der de uttrykker et håp om at volden vil ta slutt og at en nasjonal dialog kan vokse fram. Det blir oppfordret til å arbeide for rettferdig fred, anerkjennelsen av menneskerettighetene, og respekt for menneskeverdet samt behovet for at syrerne må leve sammen i gjensidig respekt for hverandre uavhengig av religiøs tilhørighet.

20 syriske kirkeledere
Uttalelsen kommer i en tid hvor situasjonen i Syria blir stadig verre. Situasjonen og de voldelige urolighetene ble diskutert i et møte på KV’s hovedkontor i Genève i desember 2011. Rundt 20 syriske kirkeledere fra ulike kristne tradisjoner deltok på dette møtet, som kom i stand på initiativ fra KV.

Uoversiktelig
Freddy Knutsen, fungerende stiftsdirektør i Hamar bispedømme, har besøkt landet flere ganger og kjenner situasjonen godt. Han deltok på det økumeniske møtet i Genève om utviklingen i Syria. Dette var det første møtet mellom kirkene i Syria siden begynnelsen på krisen i mars 2011. Det finnes ikke noe nasjonalt økumenisk organ i Syria, og kirkene har derfor ikke noe fast møtepunkt.

- Den manglende kontakten kan også skyldes frykt for at de blir overvåket. Menneskene i Syria lever under helt andre forhold enn det vi gjør, og det er hele tiden frykt for følgene av å kritisere det sittende regimet, sier Knutsen.

Freddy Knutsen

Avstand fra vold
I media har det kommet frem at noen syriske kirkeledere uttrykker støtte til det sittende regimet med president Assad i spissen. Men på grunn av den generelle frykten for å kritisere myndighetene, er ikke dette nødvendigvis et sant bilde av deres egentlige holdninger.

- Kirkene i Syria tar klar avstand fra all volden i landet, sier Knutsen.
Samtidig er de urolig for hva slags alternativ Syria kan stå overfor ved et eventuelt regimeskifte. De siste årene har Syria tatt imot flere tusen kristne flyktninger fra Irak som ikke lenger kjenner seg trygge i hjemlandet sitt.

Slagord fremfor dialog
Selv om det er flere av kirkelederne som uttrykte ønske om dialog mellom partene, kan dette synes vanskelig å få i stand rent praktisk siden det finnes få arenaer for dialog i det syriske samfunnet.

- Dermed får man slagord, demonstrasjoner og konfrontasjoner fremfor dialog. Det ville vært bra for Syria om det ble mer åpenhet for de ulike grupperingene til å snakke sammen om hvordan de ønsker å bygge nasjonen sammen. Og der tror jeg kirkene kan spille en betydelig rolle sammen med muslimske ledere, sier Knutsen.

I etterkant av møtet ble det opprettet en gruppe som skal arbeide videre med kirkenes engasjement for dialog i Syria.
- Men det viktigste arbeidet må gjøres internt i Syria, sier Knutsen.

Ber om moralsk støtte
I en e-mail sendt 10. februar til støttespillere, uttrykker erkebiskopen av den syriske ortodokse kirken i Aleppo, Gregorios Yohanna Ibrahim, et ønske om moralsk støtte.
“ What we really need today from you is moral support, and continuation of prayers for the stability and tranquility of Syria”.

Lenker:
Kirkenes Verdensråd: http://www.oikoumene.org/
Uttalelser fra kirkeledere i Syria:
Les uttalelse fra KVs generalsekretær Olav Fykse Tveit her.

Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn
>Nyhetsarkiv