Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Norske soldater på patrulje i Qeysar-distriktet i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan. (Foto: M.S. Hopperstad/Forsvaret)

Når soldater kommer hjem

09.07.2010

- Soldater som gjør tjeneste i militære oppdrag utenlands, skal tilbake til lokalsamfunnet. Slett ikke alle føler seg ivaretatt, respektert eller sett verken av myndighetene, lokalsamfunnet eller menigheten når de kommer hjem.

Feltprost Alf Petter Bu HagesætherDette sier lederen av feltprestkorpset, feltprost Alf Petter Bu Hagesæther (bilde). Noen tusen nye unge menn med ferske krigserfaringer kommer tilbake til Norge hvert år.

- De fleste krigsveteraner lever et vanlig liv uten synlige problemer knyttet til de militære oppdragene de har deltatt i. Men noen av dem sliter med fysiske, psykiske og åndelige problemer som knytter seg til minner og erfaringer fra tjenesten for konge og fedreland. Det er vanskelig å finne ut, - gjennom å lese menighetsblader, annonser og liknende - om vi i Den norske kirke bryr oss særlig om denne mannlige, sårbare og noen ganger skadeskutte delen av menigheten, sier Hagesæther.

En voksende utfordring
Han ser dette som en voksende utfordring.

- Nylig ble fire norske soldater drept i Afghanistan og minnet oss om krigens konsekvenser og hvilken pris det kan ha å delta med soldater i internasjonale militære operasjoner. Feltprestkorpset bidro med varsling av etterlatte og pårørende, minnemarkringer, båremottak og sjelesorg. Dette foregår i et konstruktivt og positivt samarbeid mellom kirken i Forsvaret og landets politiske og militære ledelse. Men det venter et oppfølgingsarbeid i hverdagen til både etterlatte og hjemvendte medsoldater, påpeker Hagesæther.

Feltprestkorpset (FPK) består av 61 ansatte med 55 heltidsansatte prester. 54 fra Den norske kirke og 1 fra Frikirken. FPK ble oppnevnt av Stortinget i 1954, er en landsdekkende organisasjon, ledes av Feltprosten og inngår som et prosti i Oslo bispedømme. FPK betegnes som "kirken i Forsvaret" og skal gi alt militært personell fullverdig kirkelig betjening i fred, krise og krig. De fleste større forsvarsavdelinger i Norge har  i dag tildelt egen feltprest. Noen av disse har ansvar for utdanning og oppfølging av vernepliktige feltprester og teologiske studenter med institusjonsjeneste. I løpet av 2010 har FPK hatt 4 feltprester i tjeneste i Afghanistan, 2 i Tchad og 1 på fregatt i Adenbukten. I tillegg har FPK en fast feltprest i Brussel som betjener norsk militært personell i Europa.

Etiske råd
Gjennom feltpresttjenesten støtter Den norske kirke soldatene og veteranene med etisk rådgivning og kirkelig betjening i den tiden de er inne til tjeneste i Forsvaret.

- Vi skal gi etiske råd, selv om noen av disse rådene kan komme i motstrid til rådene fra militære sjefer. Feltprestkorpset deltar i den indre etiske dialogen i Forsvaret. Når soldater må gjennomføre voldshandlinger danner det seg sterke inntrykk av både egne og medsoldatenes handlinger. Uten en etisk forankring av de handlingene man beordres til, kan våre soldater bli moralsk avstumpet og begå uetiske handlinger - i verste fall krigsforbrytelser, sier Hagesæther.

Angår alle menigheter
- Feltprestkorpset satser på å utvikle sjelesorgsarbeidet i tråd med de erfaringene som gjøres i de militære operasjoner og i etterarbeidet blant krigsveteranene – også etter hjemkomst. Men vi klarer ikke dette alene. Hele kirken må ta del i dette arbeidet fordi det berører hver eneste menighet, sier Alf Petter Bu Hagesæther.

 Slik uttalte Kirkerådet og Mellomkirkelig råd seg i innledningen til sin høringsuttalelse til en utredning fra Feltprostens teologiske fagråd (mars 2009) "Religiøst mangfold og militær enhet. Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar":

I et samfunn med religionsfrihet, hvor staten garanterer for den enkeltes rett til fri religionsutøving, blir Feltpresttjenesten en operasjonalisering av denne rettigheten for de vernepliktige som ellers ville være forhindret fra å delta i de regulære og sivile strukturene for fri, kollektiv religionsutøvelse. 


Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn
>Nyhetsarkiv