Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Gudstjenestens ledd

Etter dagens gudstjenesteordning for Den norske kirke har lokalmenigheten stor frihet til å velge hvordan den lokale hovedgudstjenesten skal utformes. Hver menighet har en lokal grunnordning, som regulerer dette. Men alle ordningene har en felles struktur, som har utgangspunkt i kirkens liturgiske arv. Denne strukturen kalles Ordning for hovedgudstjeneste.

En oversikt er gjengitt her, i form av Høymesse, som er den mest fullstendige formen for hovedgudstjeneste. I enklere hovedgudstjenester vil noen av disse leddene falle bort.


I. SAMLING
Menigheten samles for å bli et vi, og tre frem for Gud
1. Forberedelse.
2. Inngangssalme
3. Inngangsord
4. Samlingsbønn
5. Syndsbekjennelse - kan komme her eller i forkant av pkt. 17.
6. Bønnerop – kyrie
7. Lovsang – gloria
(Dersom det er dåp i gudstjenesten, kommer den som regel her.)
8. Dagens bønn

II. ORDET
Menigheten hører Gud tale gjennom skriftlesninger, preken og sang.
9. Første lesning
10. Bibelsk salme/Salme
11. Andre lesning
12. Evangelium Evangelielesningen kan innledes og avsluttes med et hallelujaomkved eller en kort salme.
13. Preken
14. Trosbekjennelse – credo
15. Salme

III. FORBØNN
16. Kunngjøringer
Syndsbekjennelse - plasseres her eller i samlingsdelen, punkt 4.
17. Forbønn
18. Menighetens takkoffer

IV. NATTVERD
19. Forberedelse av måltidet
20. Takksigelse og bønn inkludert Hellig – sanctus, innstiftelsesordene ogFadervår
21. Nattverdmåltidet inkludert fredshilsen – pax og du Guds lam – agnus dei
22. Måltidets avslutning

V. SENDELSE
23. Salme
24. Velsignelse
25. Utsendelse

For en utvidet veiledning til de enkelte ledd, klikk her: «Gudstjenesten ledd for ledd» (pdf)En kort forklaring på leddene i gudstjenesten

Leddene i gudstjenesten er utviklet gjennom 2000 år. Liturgien består av elementer som fungerer uansett hvem du er og hvordan du har det.

 • Kyrie
  En sliten, blind og fattig mann satte i gang å rope engang da Jesus gikk forbi: «Kyrie Eleison, Kyrie Eleison!» Mannen var desperat. Jesus stoppet og spurte: «Hva kan jeg gjøre for deg?» Utallige re-mixer og nykomposisjoner finnes av dette ropet. Det er med i alle gudstjenester. Er du fortvilet, er dette ditt rop.
 • Gloria
  Natten Jesus ble født, ble himmelen over gjeterne full av engler som jublet: «Gloria, Gloria, Gloria». Gud hadde blitt menneske. Jesus var nær. Og englene synger og synger den samme sangen fortsatt. Og i alle gudstjenester henger man seg på. Om du er begeistret, er dette ditt rop.
 • Bibelen
  Ingen bok har solgt og selger så mye som Bibelen. Ingen bok blir sitert så mye som Bibelen. Ingen bok betyr så mye for så mange som Bibelen. Det er her Gud har fortalt hva han ønsker å fortelle om seg selv og om oss. Hver gudstjeneste leses det 1-3 avsnitt fra denne. Om du er nysgjerrig på Gud, er dette ord til deg.
 • Bønnen
  Det legges til rette for bønn på mange måter i en gudstjeneste. Av og til beveger man seg rundt i rommet og gjør ting. Av og til ber man stille inni seg. Av og til er det ferdigskrevne bønner som noen ber høyt. «Vår Far» er alltid med. På sitt beste blir bønn en samtale med Gud. Om du er en som søker, er bønnen ditt språk.
 • Kollekten
  Vi drømmer alle om å være gode mennesker. Hver gudstjeneste åpner vi lommeboken og øver oss på nettopp dette. Noen gir mye. Andre gir litt. Vi øver på å fordele videre de ressursene som Gud har latt oss disponere. Om du trenger hjelp til å komme ut av egoismen, er dette en effektiv øvelse for deg.
 • Preken
  Prekenen er et av de få stedene i samfunnet hvor man kan få oppmuntrende foredrag helt gratis. I prekenen kan man få hjelp til å tolke Bibelen og tolke seg selv. Man kan få hjelp til å mestre sitt liv og man kan risikere å bli inspirert. Om du er ute etter utfordringer, er prekenen dyttet du trenger. Om du trenger ord som varmer, får du ofte det også.
 • Dåpen
  Veldig ofte døpes barn, ganske ofte døpes konfirmanter og av til døpes andre. Dåp er en fest. Når vi ser en barnedåp blir vi minnet om at ingen bærer seg selv. Første gang de fleste er i kirken, blir de båret. Det er Kristus bærer oss. Fellesskapet bærer oss. Om du er trøtt av å bære deg selv, er dåpen din greie.
 • Bekjennelsene
  Kirken har to type bekjennelser vi sier sammen. Den ene handler om ærlighet, om at til og med vi er slike som synder og sårer andre. Den andre handler om at troen ikke er ens egen, men noe vi deler. Syndsbekjennelsen og Trosbekjennelsen til for at vi skal slippe å knote med tilkortkommenhet og tvil på egenhånd. Om du er ute etter lagfølelse, er bekjennelsene noe for deg.
 • Nattverden
  Jesus delte et brød i biter, ga sine disipler og sa det var hans kropp. Han skjenket vin i krusene deres og sa det var hans blod. Det samme gjør vi. Om du er lei av ord, har nattverden alt du trenger.
 • Velsignelsen
  Rett før en gudstjeneste er ferdig toppes det hele med den eldgamle velsignelsen. Tre enkle setninger: 1. Gud synes godt om deg! 2. Guds ansikt lyser opp når han ser deg! 3. Gud vender blikket mot deg og setter deg fri! Om du lengter etter bekreftelsen du trenger hele neste uke, er velsignelsen din. Dette er ditt bilde av Gud.

 

 

 

Relatert

Tips en venn