Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Medlemsutvikling 2000-2012

Antall medlemmer fordelt på kirkelige fellesråd / kommuner.

Tolv års medlemsutvikling - kommune for kommune

Medlemmer (inkl. tilhørige) i Den norske kirke pr. kommune 31.12. 2000 - 31.12.2012.

Tall fra Den norske kirkes medlemsregister.