Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Vil du melde deg ut?

Utmelding må skje ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor. Utmeldingen kan skje skriftlig eller ved personlig frammøte (jf kirkeloven § 3). E-post godtas ikke da elektronisk underskrift foreløpig ikke er tillatt. Utmeldinger kan derfor ikke skje pr. e-post. Ved utmelding skal en oppgi fødsels- og personnummer.

Finn kontaktinformasjon til din menighet ved å benytte søkefeltene i venstre spalte.

Innbyggere i Oslo kan sende utmelding til Kirketorget som tar imot henvendelser om dåp, bryllup, gravferd, eller utmelding på vegne av alle menighetene i Oslo.
Adresse: Kirketorget Grønlandsleiret 31, 0190 OSLO
Tlf.: 23 62 90 09
Epost: kirketorget@oslo.kirken.no

Dersom du ikke er døpt er du heller ikke medlem av Den norske kirke. Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor dersom du ønsker å kontrollere om du eventuelt er feilaktig oppført i Den norske kirkes medlemsregister. Den kontrollen skjer ved oppslag på ditt fødsels- og personnummer.

 • Opplysninger om medlemskap i tros- og livssynssamfunn kan fås ved henvendelse til Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00.

 

Skjema for inn- og utmelding av Den norske kirke:

BOKMÅL

 • Innmelding i Den norske kirke
  MS Word   > PDF
 • Innmelding av barn i Den norske kirke
  (gjelder døpte barn under 15 år)
  MS Word   > PDF
 • Utmelding av Den norske kirke
  MS Word   > PDF
 • Utmelding av barn i Den norske kirke
  (gjelder døpte barn under 15 år)
  MS Word   > PDF
 • Melding om barn kirketilhørighet
  ( i h.h.t. Kirkelovens § 3 nr. 2)
  MS Word   > PDF

NYNORSK

 • Innmelding i Den norske kyrkja
  MS Word   > PDF
 • Innmelding av barn i Den norske kyrkja
  (gjelder døpte barn under 15 år)
  MS Word   > PDF
 • Utmelding av Den norske kyrkja
  MS Word   > PDF
 • Utmelding av barn i Den norske kyrkja
  (gjelder døpte barn under 15 år)
  MS Word   > PDF
 • Melding om kyrkjetilhøyrsle for barn
  ( i h.h.t. Kirkelovens § 3 nr. 2)
  MS Word   > PDF

 

Prosedyre for innmeldingen er beskrevet i ”Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke” fastsatt 4. januar 2006.

§ 2. Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal videresende henvendelsen til kirkebokføreren på bostedet. Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:
a) fullt navn,
b) bostedsadresse,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse.
Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest.

§ 3. Henvendelse om inn- eller utmelding bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn- eller utmeldingen er registrert.
Dessuten gjør Kultur- og kirkedepartementet særlig oppmerksom på at ”henvendelse om utmelding heretter kan skje både til kirkebokfører og til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Kirkerådet skal imidlertid kun videresende henvendelsen til rett kirkebokfører, som fører utmeldingen inn i kirkeboka, utsteder attest og fører opp vedkommende på de alminnelige rapporter om inn- og utmeldinger som sendes til medlemsregisteret. Hvis vedkommende ikke er registrert i medlemsregisteret, er det nødvendig at vedkommende dokumenterer medlemskapet med dåps- eller innmeldingsattest. I de tilfeller der kirkebokføreren finner vedkommende i medlems-registeret, er slik dokumentasjon ikke nødvendig. Vi gjør også oppmerksom på at utmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Utmelding kan følgelig ikke skje pr. e-post eller lignende siden ordningen med elektronisk signatur ikke er tilstrekkelig utbredt.”

 

 

Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn