Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Salmer og tekster

Et utvalg av salmer

Norsk Salmebok (NoS 2013)

NoS 48 Deilig er jorden
NoS 308 Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender
NoS 309 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære 
NoS 314 Alt står i Guds faderhånd 
NoS 651 Kjærlighet fra Gud     
NoS 664 Kom, du Guds kjærleik, kom
NoS 665 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
NoS 666 Å leva, det er å elska
NoS 670 Til kjærleik Gud oss skapte
NoS 678 Vi rekker våre hender frem
NoS 679 Du viste oss veien til livet
NoS 734 Guds kjærleik er som stranda og som graset  
NoS 655 Guds godhet sang i sinnet og rørte Edens trær          
NoS 652 Å Gud, velsigna desse to som står for dine augo


Et utvalg av skriftsteder:

Salme 23
Salme 36,6-10
Salme 91,1-2.4.9
Salme 100
Sal 103,1-5
Høys 2,9-10a.13b-14
Høys 2,8-14.16-17  + 8,6-7a
Høys 8,6-7a
Matt 5,13-16
Matt 6,25-34
Matt 7,7-8.12
Matt 7,24-25
Joh 15,9-12[-17]
Rom 8,38-39
1 Kor 13
Ef 3,14-21
Fil 2,1-5
Fil 4,4-8
Kol 3,12b-14
1 Joh 4,7-12

 

Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn