Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Samisk kirkeråd

Besøks- og leveringsadresse:
Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø

Postadresse:
Boks 799 - Sentrum, 0106 Oslo

T 23 08 12 00, faks 23 08 12 01


Leder i Samisk kirkeråd

Anne Dalheim
Elvevoll, 9046 Oteren
E-post: annemor.dalheim@gmail.com  
Mobil 913 24 326

Váldočálli - Generalsekretær:
Tore Johnsen
tore.johnsen@kirken.no
Tlf: 23 08 12 35

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet 1992. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke, og ivareta Den norske kirkes arbeid med urfolksspørsmål.

De tre store samiske befolkningsgrupper i Norge, nordsamer, lulesamer og sørsamer, er representert i rådet som har syv medlemmer.

Samisk kirkeråds medlemmer (2012-2015) er:
Anne Dalheim, leder,
Liv Eli Holmestrand, Nord-Hålogaland/nordsamisk representant,
Ingar Nikolaisen Kuoljok, Sør-Hålogaland/lulesamisk representant,
Linn Ellen Kristina Bientie Sivertsen, Nidaros/sørsamisk representant,
Mari Helander, valgt på fritt grunnlag.
Sametingets representant: Jovnna Dunfjell.
Bispemøtets representant: Tor B. Jørgensen.To viktige kirkemøtesaker
KM 13/97: Urfolk i den verdensvide kirke med utgangspunkt i samisk kirkeliv.
KM 11/03: Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke