Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Andelen døpte i prosent av antall fødte og andelen konfirmerte i prosent av antall 15-åringer 2005-2013.

Statistikkbanken

Statistikk for virksomheten i Den norske kirkes menigheter (menighetenes årsstatistikk) presenteres av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallene er å finne under KOSTRA-rapporteringen i Statistikkbanken på SSB sine nettsider.

Oversiktsark med nøkkeltall for årene 2008-2013

(Endelige 2013-tall offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå 20. juni 2014)

ssb_tall_2013_mars_2014_bilde.jpg

 

ssb_logo_360.jpg

 

>> Se presentasjon fra Statististisk sentralbyrå basert på rapportering til og med 2013 (publisert 6. mai 2014)

 

Her kan du hente tall fra 1999 til 2013:
   
statistikkbanken_101.jpg >> Lag dine egne tabeller fordelt på kommuner:
http://www.ssb.no/tabell/04693
   
statistikkbanken_101.jpg >> Lag dine egne tabeller fordelt på kommuner med relasjon til befolkningstall:
http://www.ssb.no/tabell/04910
   
statistikkbanken_101.jpg >> Lag dine egne tabeller fordelt på bispedømmer:
http://www.ssb.no/tabell/06929


NSDs kirkedatabase

År-for-år-oversikt over menighetenes årsstatistikk fra og med 1998.
(Fra 2009 er det her tilrettelagt nye søkefunksjoner på menighetsnivå.)

 


aarbok2012_statistikk_50.jpg

Presentasjon av kirkestatistikk i Årbok for Den norske kirke 2012

Årbok for Den norske kirke 2012 (september 2012) presenterer mer enn 40 siders oversikt over kirkestatistikken. Disse sidene kan lastes ned som en egen pdf her.
Bruk "bookmarks" for å navigere i dokumentet.

Årbok for Den norske kirke kan bestilles her www.kirken.no/materiell

 


 

> Orientering til Kirkemøtet 2013 (pdf)

> Orientering til Kirkemøtet 2012 (pdf)

> Orientering til Kirkemøtet 2011 (pdf)

> Orientering til Kirkemøtet 2006 (pdf)