Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

De ti bud

Fra 2. Mosebok kapittel 20:

Bokmål:

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2) Du skal ikke misbruke Guds navn. 
3) Du skal holde hviledagen hellig. 
4) Du skal ære din far og din mor. 
5) Du skal ikke slå i hjel. 
6) Du skal ikke bryte ekteskapet. 
7) Du skal ikke stjele. 
8) Du skal ikke tale usant om din neste. 
9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 
10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Nynorsk:

1) Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.
2) Du skal ikkje misbruka Herren din Guds namn.
3) Du skal halda kviledagen heilag.
4) Du skal heidra far din og mor di.
5) Du skal ikkje slå i hel.
6) Du skal ikkje bryta ekteskapet.
7) Du skal ikkje stela.
8) Du skal ikkje tala usant om nesten din.
9) Du skal ikkje trå etter eigedomen åt nesten din.
10) Du skal ikkje trå etter ektemaken eller tilsette eller nokon som høyrer til hjå nesten din.


Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn