Innhold
Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Biskopene i Den norske kirke 1537-2014

 


> Hele oversikten (PDF)


Biskoper i Oslo bispedømme 1537-2014

Oslo bispedømme er et av landets fem opprinnelige bispedømmer og ble opprettet i 1070. Bispedømmet omfattet opprinnelig også det som nå er Tunsberg og Borg bispedømmer. I dag omfatter bispedømmet Oslo kommune, samt kommunene Asker og Bærum i Akershus. Også døvekirkene i hele landet hører inn under Oslo bispedømme.

Hans Rev 1541-1545
Anders Madssøn 1545-1548
Frants Berg 1548-1580
Jens Nilssøn 1580-1600
Anders Bendssøn Dall 1601-1607
Niels Senning 1607-1617
Niels Simensen Glostrup 1617-1639
Oluf Boesen 1639-1646
Henning Stockfleth 1646-1664
Hans Rosing 1664-1699
Hans Munch 1699-1712
Bartholomæus Deichman 1713-1730
Peder Hersleb 1731-1737
Niels Dorph 1738-1758
Fredrik Nannestad 1758-1773
Christen Schmidt 1773-1804
Fredrik Julius Bech 1805-1822
Christian Sørensen 1823-1845
Jens Lauritz Arup 1846-1874
Carl Peter Parelius Essendrop 1875-1893
Fredrik Wilh. Klumpp Bugge 1893-1896
Anton Christian Bang 1896-1913
Jens Tandberg 1913-1922
Johan Lunde 1922-1937
Eivind Berggrav 1937-1951
Johannes Smemo 1951-1968
Fridtjov Birkeli 1968-1972
Kaare Støylen 1973-1977
Andreas Aarflot 1977-1998
Gunnar Johan Stålsett 1998-2005
Ole Christian Mælen Kvarme 2005-


Biskoper i Hamar bispedømme 1864-2014

Hamar bispedømme var et av landets fem opprinnelige bispedømmer og ble opprettet i 1153. Fra reformasjonen og fram til 1864 ble det administrert som en del av Oslo bispedømme og Oslo biskop var også biskop for Hamar. Bispedømmet omfatter Hedmark og Oppland fylker.

Halvor Olsen Folkestad 1864-1887
Arnoldus Hille 1887-1906
Christen Brun 1906-1917
Otto Jensen 1917-1918
Gustav Johan Fredrik Dietrichson 1918-1922
Mikkel Bjønness-Jacobsen 1922-1934
Henrik Hille 1934-1947
Kristian Schelderup 1947-1964
Alexander Johnson 1964-1974
Georg Hille 1974-1993
Rosemarie Köhn 1993-2006
Solveig Fiske 2006-


Biskoper i Tunsberg bispedømme 1948-2014

Tunsberg bispedømme ble utskilt fra Oslo bispedømme i 1948. Bispedømmet omfatter Buskerud og Vestfold fylker.

Bjarne Skard 1948-1961
Dagfinn Hauge 1961-1978
Håkon Andersen 1978-1990
Sigurd Fredrik Osberg 1990-2002
Laila Riksaasen Dahl 2002-2014
Per Arne Dahl 2014-


Biskoper i Borg bispedømme 1969-2014

Borg bispedømme ble utskilt fra Oslo bispedømme i 1969. Bispedømmet omfatter Østfold fylke og Akershus fylke med unntak av Asker og Bærum kommuner.

Per Lønning 1969-1976
Andreas Aarflot 1976-1977
Gunnar Lislerud 1978-1990
Even Fougner 1990-1998
Ole Christian Mælen Kvarme 1998-2005
Helga Haugland Byfuglien 2005-2011
Atle Sommerfeldt 2011-


Biskoper i Stavanger/Kristiansand bispedømme 1537-1925

Stavanger bispedømme er et av landets fem opprinnelige bispedømmer og ble opprettet i 1125. Fra 1682 til 1925 var Kristiansand bispesete i bispedømmet. I 1925 ble bispedømmet delt i Agder og Stavanger. Bispedømmet omfattet fram til 1925 Telemark, Agderfylkene og Rogaland. I dag omfatter bispedømmet Rogaland fylke.

Jon Guttormssøn 1541-1557
Jens Gregerssøn Riber 1558-1571
Jørgen Erikssøn 1571-1604
Laurits Skabo (Scavenius) 1605-1626
Thomas Cortsøn Wegener 1627-1654
Marcus Christensen Humble 1655-1661
Christian Madssøn Tausan 1661-1680
Jacob Jensen Jersin 1681-1694
Hans Munch 1694-1699
Ludvig Stoud 1699-1705
Jens Bircherod 1705-1720
Christopher Nyrop 1720-1733
Jacob Kærup 1733-1751
Rasmus Paludan 1751-1759
Jens Christian Spidberg 1759-1762
Ole Tidemand 1762-1778
Eiler Hagerup d.y. 1778-1789
Hans Heinrich Tübring 1789-1798
Peder Hansen 1798-1804
Jens Bloch 1804-1805
Johan Michael Keyser 1805-1810
Christian Sørensen 1811-1823
Johan Storm Munch 1823-1832
Mathias Sigwardt 1832-1840
Jacob von der Lippe 1841-1874
Jørgen Engebretsen Moe 1874-1881
Jørgen Johan Tandberg 1882-1884
Jakob Sverdrup Smitt 1885-1889
Johan Christian Heuch 1889-1904
Gunvald Chr. Bernhard Thorkildsen 1904-1908
Vilhelm Kristian Koren Schjelderup 1908-1913
Bernt Andreas Støylen 1914-1924 (til 1930 i Agder)


Biskoper i Agder og Telemark bispedømme 1925-2014

Stavanger/Kristiansand bispedømme ble delt i Agder bispedømme og Stavanger bispedømme fra 1. januar 1925. Kristiansand hadde da vært bispesete i Stavanger/Kristiansand bispedømme fra 1682. Bispedømmet omfatter fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Fra 1. januar 2005 ble navnet endret til Agder og Telemark bispedømme.

Bernt Andreas Støylen 1925-1930 (fra 1914 i Stavanger/Kristiansand)
James Maroni 1930-1947
Johannes Smemo 1947-1951
Johannes Smidt 1951-1958
Kaare Støylen 1958-1973
Erling Utnem 1973-1983
Halvor Bergan 1984-1999
Olav Skjevesland 1999-2012
Stein Reinertsen 2013-


Biskoper i Stavanger bispedømme 1925-2014

Stavanger/Kristiansand bispedømme ble delt i Agder bispedømme og Stavanger bispedømme fra 1. januar 1925. Stavanger hadde da ikke vært bispesete siden 1682. Bispedømmet omfatter Rogaland fylke.

J. C. Petersen 1925-1940
Gabriel Skagestad 1940-1949
Karl Marthinussen 1949-1960
Fridtjov Birkeli 1960-1968
Olav Hagesæther 1968-1976
Sigurd Lunde 1976-1985
Bjørn Bue 1985-1997
Ernst Oddvar Baasland 1997-2009
Erling J. Pettersen 2009-


Biskoper i Bjørgvin bispedømme 1537-2014

Bjørgvin bispedømme er et av landets fem opprinnelige bispedømmer. Bispesetet ble opprettet på Selje på 1000-tallet og flyttet til Bergen i 1170. Bispedømmet omfatter i dag Sogn og Fjordane og Hordaland fylker, etter at Sunnmøre ble en del av del nye Møre bispedømme i 1983.

Geble Pederssøn 1537-1557
Jens Pedersen Skjelderup 1557-1582
Anders Foss 1583-1607
Anders Mikkelsen Kolding 1607-1615
Niels Paaske 1616-1636
Ludvig Hanssøn Munthe 1636-1649
Jens Pedersen Skjelderup 1649-1665
Niels Enevoldsen Randulf 1665-1711
Niels Pederssøn Smed 1711-1716
Clemens Schmidt 1716-1723
Marcus Müller 1723-1731
Oluf Cosmussen Bornemann 1731-1747
Erik Ludvigssøn Pontoppidan d.y. 1748-1755
Ole Tidemand 1755-1762
Fredrik Arentz 1762-1774
Eiler Hagerup d.y. 1774-1778
Søren Friedlieb 1778-1779
Ole Irgens 1779-1804
Johan Nordal Brun 1804-1816
Claus Pavels 1817-1822
Jacob Neumann 1822-1848
Peder Christian Hersleb Kjerschow 1848-1857
Jens Mathias Pram Kaurin 1858-1863
Peder Hersleb Graah Birkeland 1864-1880
Fredrik Waldemar Hvoslef 1881-1898
Jakob Liv Rosted Sverdrup 1898-1899
Johan Willoch Erichsen 1899-1916
Peter Hognestad 1916-1931
Andreas Fleischer 1931-1948
Ragnvald Indrebø 1948-1961
Per Juvkam 1961-1976
Thor With 1977-1987
Per Lønning 1987-1994
Ole Danbolt Hagesæther 1994-2008
Halvor Nordhaug 2009-


Biskoper i Møre bispedømme 1983-2014

Møre bispedømme ble utskilt fra Bjørgvin og Nidaros bispedømmer i 1983. Bispedømmet omfatter Møre og Romsdal fylke.

Ole Nordhaug 1983-1991
Odd Bondevik 1991-2008
Ingeborg Synøve Midttømme 2008-


Biskoper i Nidaros bispedømme 1537-2014

Nidaros bispedømme er et av landets fem opprinnelige bispedømmer. Bispesetet ble opprettet rundt 1030, og er Norges eldste. Bispedømmet omfatter i dag Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nord-Norge ble uskilt fra Nidaros som eget bispedømme i 1804, og Romsdal og Nordmøre ble en del av del nye Møre bispedømme i 1983.

Torbjørn Bratt 1546-1548
Hans Gaas 1549-1578
Hans Mogenssøn 1578-1595
Isak Grønbech 1596-1617
Anders Arrebo 1618-1622
Peder Skjelderup 1622-1642
Erik Bredal 1643-1672
Arnold de Fine 1672
Erik Eriksen Pontoppidan d.e. 1673-1678
Christopher Hanssen Schletter 1678-1688
Peder Krog 1689-1731
Eiler Hagerup d.e. 1731-1747
Ludvig Harboe 1743-1748
Fredrik Nannestad 1748-1758
Johan Ernst Gunnerus 1758-1773
Marcus Fredrik Bang 1773-1789
Johan Christian Schønheyder 1788-1803
Peder Olivarius Bugge 1804-1842
Hans Riddervold 1843-1848
Hans Jørgen Darre 1849-1860
Andreas Grimelund 1861-1883
Nils Jacob Laache 1884-1892
Johannes Nilssøn Skaar 1892-1904
Vilhelm Andreas Wexelsen 1905-1909
Peter Wilhelm Kreydahl Bøckmann 1909-1923
Jens Gran Gleditsch 1923-1928
Johan Støren 1928-1945
Arne Fjellbu 1945-1960
Tord Godal 1960-1979
Kristen Kyrre Bremer 1979-1990
Finn Wagle 1990-2008
Tor Singsaas 2008-


Biskoper i Hålogaland bispedømme 1804-1952

Hålogaland bispedømme ble utskilt fra Nidaros bispedømme i 1804. Bispedømmet omfattet Nordland, Troms og Finnmark fylker. I 1952 ble Hålogaland delt i Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark) og Sør-Hålogaland (Nordland).

Mathias Bonsach Krogh 1804-1828
Peder Christian Hersleb Kjerschow 1830-1848
Daniel Bremer Juell 1849-1855
Knud Gislesen 1855-1860
Carl Peter Parelius Essendrop 1861-1867
Fredrik Waldemar Hvoslef 1868-1876
Jakob Sverdrup Smitt 1876-1885
Johannes Nilssøn Skaar 1885-1892
Peter Wilhelm Kreydahl Bøckmann 1893-1909
Gustav Dietrichson 1910-1918
Johan Støren 1918-1928
Eivind Berggrav 1928-1937
Sigurd Johann Normann 1937-1939
Wollert Krohn-Hansen 1940-1952


Biskoper i Sør-Hålogaland bispedømme 1952-2014

Sør-Hålogaland bispedømme ble opprettet i 1952 da Hålogaland bispedømme ble delt. Bispedømmet omfatter Nordland fylke.

Wollert Krohn-Hansen 1952-1959
Hans Edvard Hansen Wisløff 1959-1969
Bjarne Odd Weider 1969-1982
Fredrik Grønningsæter 1982-1992
Øystein Ingar Larsen 1992-2006
Tor Berger Jørgensen 2007-


Biskoper i Nord-Hålogaland bispedømme 1952-2014

Nord-Hålogaland bispedømme ble opprettet i 1952 da Hålogaland bispedømme ble delt. Bispedømmet omfatter Troms og Finnmark fylker.

Alf Kristian Theodor Wiig 1952-1961
Monrad Oskar Norderval 1962-1972
Kristen Kyrre Bremer 1972-1979
Arvid Halgeir Nergård 1979-1990
Ola Steinholt 1990-2001
Per Oskar Kjølaas 2002-2014

 

Skriver Utskriftsvennlig versjon

Tips en venn