Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Kirkemøtet 04.11.2002 - 09.11.2002 Bergen

Saksliste for Kirkemøtet 2002

Tale til Kirkemøtet, ved Kirkerådets leder Gunvor Kongsvik

Preken ved åpningsgudstjeneste på Kirkemøtet i Bergen, av biskop Per Oskar Kjølaas

Helsing til Kyrkjemøtet 2002, ved statsråd Valgerd Svarstad Haugland

H.M. Kongens tale til Kirkemøtet i Bergen

Program for Kirkemøtet 2002

KM 2/02 Valg og oppnevninger - VEDTAK

KM 3/02 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2001 - VEDTAK

KM 4/02 Statsbudsjettet 2003 og 2004 - VEDTAK

KM 6/02 Kvalifikasjonskrav for kateket, diakon og kantor - VEDTAK

KM 7/02 Kyrkjemøtet sin forretningsorden - VEDTAK

KM 8/02 Gravferdsliturgien - VEDTAK

KM 9/02 Innstillingen fra Kirkerådets Kirke/stat-utvalg - VEDTAK

KM 10/02 Den norske kirke - kirke i Europa - VEDTAK

KM 11/02 Opplysningsvesenets fond - Evaluering -Endring av regelverk - VEDTAK